Impact. Diepgang. Resultaat.

Coaching Toolbox

101 coaching oefeningen voor de impactvolle coach!

 101 coaching oefeningen voor persoonlijke groei

Helpen groeien, ontwikkelen en veranderen is het streven van iedere coach.

Maar, dat is nog lang niet altijd makkelijk.

Of je nu super ervaren bent of niet.

Want jij hebt ook wel eens je dag niet. Of je voelt minder connectie met die ene coachee. Of je voelt je onzeker bij die ene coachvraag.

Kan gebeuren.

Totdat je de volgende stap niet meer ziet. Als het je maar niet lukt om écht tot de kern door te dringen. Als je even geen ideeën hebt voor de volgende interventie.

En heel af en toe…voel je zelfs misschien wel de sleur, de herhaling, weer diezelfde oefening, dezelfde rake vraag….

En mis je wat variatie, wat frisse energie; een andere invalshoek, een nieuwe impuls, meer impact.

Misschien je coachee ook wel…

veilig betalen via je eigen bank

“Als ik dat nou eens kan veranderen…”

Dat denk je zelf vast ook wel eens. Dat overkomt iedere betrokken coach.

Maar ja, waar vind je snel berg aan kwalitatieve tools voor diepgang, variatie én inspiratie voor jouw coaching?

Die je dan bovendien altijd en overal paraat kunt hebben? Al je oefeningen binnen handbereik?

Tadaa.

Daarvoor hebben we onze Coaching Toolbox ontwikkeld.

101 coaching oefeningen; altijd digitaal op zak.

Zodat je jouw coachees op maat kunt bedienen. Altijd kunt vertrouwen op inspiratie voor de volgende stap. Nooit meer aan de oppervlakte blijft. Niet meer vastloopt of lang hoeft te twijfelen.

Zodat je moeiteloos meer diepgang, progressie en groei kan boeken, samen met je coachee.

Wil jij meer coaching tools?

Wil jij diepgaand bijdragen aan de ontwikkeling van jouw coachees?

En in kortere tijd, méér impact maken?

Wil je graag flexibeler en creatiever zijn in de werkvormen je inzet? En jouw coaching een doorlopend leerproces laten zijn; meer dan een reeks losse gesprekken?

En wil jij blindelings kunnen vertrouwen op jouw coaching oefeningen, doordat je ze ook zelf hebt doorleefd?

Lees dan rustig verder.

Wie weet denk je straks ‘dit is precies wat ik nodig heb’.

Coachen is een steeds vaker ingezette manier om iemand persoonlijk en professioneel te helpen ontwikkelen. En om:

 • doorbraken te realiseren in persoonlijke vraagstukken;
 • bewust te worden van de effecten van het eigen denken en handelen op anderen;
 • belemmerende overtuigingen op te ruimen;
 • zelfkennis en zelfvertrouwen te vergroten;
 • hoofd en hart in verbinding te brengen;
 • vaardigheden aan te scherpen;
 • het hart te luchten, én;
 • te klankborden.

Coachen is een vaardigheid die je als professionele coach, maar ook als leidinggevende, trainer, docent, adviseur en projectmanager steeds vaker wordt geacht in jouw repertoire te hebben.

Een manier van iemand begeleiden in het bereiken van doelstellingen die erop is gericht om je coachees zelf hun eigen antwoorden te laten vinden.

Helpen zonder het over te nemen; helpen met de ‘handen op de rug’.

Geen gemakkelijke vaardigheid.

Integendeel: coachen omvat een complexe skills-set waarin je jarenlang kunt verdiepen en verbreden, en waarin je op vele expertniveaus kunt groeien.

En waarin je altijd verder kunt aanscherpen, ongeacht je ervaring, opleiding of achtergrond.

De Coaching Toolbox is een complete digitale gereedschapskist waarmee jij:

101 krachtige coaching oefeningen toevoegt aan jouw arsenaal;

jouw coachees op maat bedient met wat in het moment nodig is;

je coachees ook tussentijds helpt met krachtige coaching oefeningen;

een doorlopend leerproces maakt van jouw coaching ipv losse gesprekken;

altijd en overal je tools op zak hebt om je coachee te helpen en te inspireren.

Voeg 101 coaching oefeningen toe aan jouw arsenaal 

101 oefeningen met talloze praktijktips

Op al je apparaten te gebruiken

Onbeperkt toegang, overal en altijd

Altijd jouw coach oefeningen op zak

Alles downloaden als kant en klare PDF’s

101 coaching oefeningen op een rij

10.000 uren - Ontdekken hoe je ‘meester’ wordt in een unieke skill

5 Minute Workout - Leren hoe je je dag opstart en je leven verandert

5 x Waarom - Sneller zicht krijgen op de grondoorzaken

Afweermechanismen - Zicht krijgen op neigingen en tegenbewegingen

Anker je Talent - Leren oproepen van een ‘resourceful state’

Autopilot - Jezelf op je automatismen leren betrappen

Brief uit de Toekomst - Bekrachtigen van je gedroomde toekomst

Bucket List - Oprekken van je dromen, challengen van jezelf in het nu

Business Model Me - Bouwen aan een business model canvas van jezelf

Cirkel van Invloed - Leren kiezen waar jouw energie impact maakt

Circle of Excellence - Actief mobiliseren van je beste zelf

Charge to Change - Werken aan veranderenergie

Coat of Armor - Zicht krijgen op je ‘zijn’, leren waarderen wat is

Conflictmanagement zelftest - Zicht op stijlen in bemiddelen bij conflict

Contact Maken - Challenge om relaties te leren aangaan en verdiepen

Contact Maken zelftest - Bewust maken van voorkeuren in verbinding

Constructief Attribueren - Positiever duiden van wat toe- en tegenvalt

Criteria Hiërarchie - Leren doorgronden en valideren van anderen

Emotiemanagement zelftest - Doorgrond emotie automatismen

Dankbaarheid - Ontdekken van de kracht van dankbaarheid

Dankbrief - Krachtige impuls geven aan geluksbeleving

Doel Bereiken - Uitsorteren van doelconsequenties

Doelen Uitlijnen - Stapsgewijs congruent maken van doelen

Doelschrijven - Het onbewuste aanboren om tot doelen te komen

Eisenhower Focus - Energie richten op wat er werkelijk toe doet

Energized - Eigen creativiteit aanboren om energie te richten

Emotionele Vrijheid - Belemmerende emoties loslaten en doorbreken

Empathy Canvas - Versterken van inleven en 'perspectieve taking'

Focus - Vizier leren richten op de eigen gewenste doeltoestand

Focus op Goed - Geluk vergroten door de aandacht te leren richten

Fouten Maken Moet - Leren herkaderen van mislukking

Future Me - Schrijven van een indringende brief aan jezelf

Gewoonte Observatie - Gedrag veranderen door zelfbewustzijn

Grafrede - Confronterende oefening in ontdekken wat je drijft

Identiteitsmatrix - Diepere belemmeringen leren (h)erkennen

IKIGAI - Je ‘driving force’ identificeren en mobiliseren

Implementation Story - 5 X de kans vergroten dat je doorpakt

Ja Nee - Eigenaarschap leren nemen van levenskeuzen

Jij als Dier - Jezelf ontrafelen vanuit een metafoor

Johari Venster - Effectiviteit en zelfinzicht vergroten in interacties

Keren is Leren - Creativiteit ‘boosten’ en ideeën genereren

Krachtenveld - Zicht krijgen op je context om het spel te leren spelen

Kritieke Leermomenten - Leren van momenten van de waarheid

Kwaliteiten Vergelijker - Bewust worden van persoonlijke kracht

Levenslessen - Onderkennen van persoonlijke levensessenties

Lichtpuntjes - Focus leren leggen op gemaakte progressie

Loslaten - Leren los laten met de Sedona Methode

Loving what is - Ontdekken hoe je je denken en voelen kunt veranderen

Luisteren met je Tong - Impact vergroten met dieper luisteren

Me Time - Energie op de belangrijkste levensgebieden leren richten

Mindful Reflecteren - Leren wanneer, hoe en waarover te reflecteren

Mindset - Ontdekken van de grondhouding bij doelen bereiken

Moeilijke Momenten de Baas - Om leren gaan met terugval en tegenslag

Mood Boosters - Genereren van je eigen energizers

Motivatie Matrix - Doorlichten van werk, upgraden van acties

MVP - 'Agile' sleutelen aan jezelf

Not To Do - Zicht krijgen op wat 'niet' (meer) te doen

Op mijn Best - Dagelijkse geluk- en tevredenheidsoefening

Op Zoek naar Willen - Gesprekken leren verdiepen

Oud & Nieuw - Stapelen van micro veranderingen

Passie - Persoonlijke Storytelling oefening

Persoonlijke Missie - Zoeken naar je eigen zinspreuk

Persoonlijke SWOT - Individuele sterkte-zwakte analyse

Persoonlijke Visie - Stapsgewijs formuleren van je persoonlijke visie

Pizza Ongemak - om leren gaan met verander-discomfort

Positieve Emotie Ratio - Inzicht in je positief negatief balans

Positieve Impact - Bijdragen aan het richten van je energie

Power Up - De eigen collectie van positieve prikkels uitbreiden

Prijs Gewonnen - Creativiteit inzetten om barrières te doorbreken

Progressie Cirkel - Vooruitgang markeren met deze progressie kapstok

Recept voor Gedoe - Patronen ontdekken en ontzenuwen

Reisverslag - Rode draad oefening met 2-kolommen methode

Schommelstoel - Leren manifesteren vanuit de toekomst

Social Reflection - Leren van eigen sociale interacties

START Reflectie - Structureren van het leren van ervaringen

Sterkten in Actie - Bewust leren toepassen van je kracht

Stoelen Dialoog - Compassie vinden voor je innerlijke aspecten

Stoppen met Uitstellen - Doorbreken van uitstelgedrag

Stuitervraag - Leren leven naar wat er het meest toe doet

Super Me - Onderkennen en inschakelen van eigen super powers 

Talent - Ophalen van talenten in de sociale omgeving

Tattoo Me - Doorgronden van kernthema's in het leven

Tijd van mijn Leven - Bewust worden van tijd en tijdverdrijf

Triggers - Zicht krijgen op onbewuste 'triggers' die het handelen bepalen

True Joy - Uitvinden waarvoor het hart zingt

Turbo Vragen - Leren aanboren van nog ongedacht denken

Veranderbiografie - Significante levenservaringen onderzoeken

Veranderboekhouding - veranderkosten én -batenanalyse

Verkeerslicht - Weten waar te gaan en waar te minderen

Visualiseer je Doelen - Mentaal stutten van doelbereiking

Waarden Kompas - Formuleren van persoonlijke kernwaarden

Waarnemingsposities - Leren van perspectiefwisseling in je opgave

Wandelreflectie - Individuele natuuroverpeinzing

Wat ik Vermijd - Bewust worden van belemmerende denk- en doepatronen

Wij van de Jansens - Doorgronden van het persoonlijke 'wetboek'

Wis je Negatieve Stem - Dempen van je innerlijke criticus

Wondervraag - Oplossingsgerichte doelenoefening

Wrapping Up - Trajectafsluitende reflectie oefening

Zes Dagelijkse Vragen - Dagelijks progressie leren meten

Zicht op Belemmeringen - Duiden van belemmerende patronen

Maak als coach nog meer verschil!

Stel je eens voor hoe het zou zijn als jij wezenlijk, diepgaand bij kunt dragen aan de transformatie van anderen.

Waaraan zou jij merken dat jij nog effectiever coacht? 

Waartoe ben jij dan in staat? 

En wat wordt dan mogelijk in jouw leven? En in de levens van jouw coachees?

Wat gaat het jou en hen opleveren als jij je verder ontwikkelt als coach?

Je merkt wel, als je nu écht even stil staat bij jouw antwoorden op deze vragen, dat dit je actief aan het werk zet. 

Dat dergelijke vragen je uitdagen om nieuwe perspectieven te verkennen, andere invalshoeken te kiezen en verschillende oplossingsmogelijkheden te overwegen.

Het is deze manier van ontwikkelen die onderdeel is van een effectieve coaching.

En het is ook deze manier van leren en ontwikkelen die jij meekrijgt in deze Coaching Toolbox. En waar je een berg aan tools voor oppikt.

Met de Coaching Toolbox heb jij als coach altijd en overal jouw coaching oefeningen bij de hand!

Alle coachingsoefeningen, werkvormen, rake vragen en praktijktips vind je gemakkelijk terug in jouw mobiele app.

En natuurlijk op jouw tablet, laptop/pc of smartphone, via jouw toegang tot MySkillmeister. 

Iedere coachingsoefening is bovendien als pdf te downloaden, om als tussentijdse opdrachten mee te geven aan je coachees. Zo houd je het leren vast! 

Stel je eens voor hoe het zou zijn als jij wezenlijk, diepgaand bij kunt dragen aan de transformatie van anderen.

Waaraan zou jij merken dat jij nog effectiever coacht? 

Waartoe ben jij dan in staat? 

En wat wordt dan mogelijk in jouw leven? En in de levens van jouw coachees?

Wat gaat het jou en hen opleveren als jij je verder ontwikkelt als coach?

Je merkt wel, als je nu écht even stil staat bij jouw antwoorden op deze vragen, dat dit je actief aan het werk zet. 

Dat dergelijke vragen je uitdagen om nieuwe perspectieven te verkennen, andere invalshoeken te kiezen en verschillende oplossingsmogelijkheden te overwegen.

Het is deze manier van ontwikkelen die onderdeel is van een effectieve coaching.

En het is ook deze manier van leren en ontwikkelen die jij meekrijgt in deze Coaching Toolbox. En waar je een berg aan tools voor oppikt.

Met de Coaching Toolbox heb jij als coach altijd en overal jouw coaching oefeningen bij de hand!

Alle coachingsoefeningen, werkvormen, rake vragen en praktijktips vind je gemakkelijk terug in jouw mobiele app.

En natuurlijk ook op jouw tablet, laptop of pc of smartphone, via jouw toegang tot MySkillmeister. 

Iedere coachingsoefening is bovendien als pdf te downloaden, om als tussentijdse opdrachten mee te geven aan je coachees. Zo houd je het leren vast! 

Bestel vandaag en ontvang deze bonus

Inspiratie voor Coachen
Inspiratie voor Coachen kaarten

Inspiratie voor Coachen is een unieke set kaarten die je als coach kunt gebruiken om:

 • snel 250+ ‘rake’ vragen te leren stellen;
 • op een verrassende, onalledaagse manier te coachen;
 • variatie, creativiteit en improvisatie in de coaching te brengen;
 • spelenderwijs indringende gesprekken te voeren;
 • inspiratie te brengen in de coaching.

Bij Managementboek.nl kost deze kaartenset nu € 24,95.

Bestel vandaag en je ontvangt deze kaartenset gratis als bonus* bij jouw Coaching Toolbox.

(* nog enkele tientallen beschikbaar)

 

“Razend snel meer impact in je coaching”

297,00

Coaching Toolbox

Jouw coachees naar een ander level brengen; het hoeft geen hogere wiskunde te zijn met deze uitgebreide digitale toolbox.

101 coachoefeningen, 250+ rake coaching vragen, en een vrachtlading praktische tips om te kunnen vlammen als coach.

Jouw complete Coaching Toolbox, altijd op zak.

Bestel vandaag én ontvang de bonus coachkaarten!

veilig betalen via je eigen bank

Veel gestelde vragen over de Coaching Toolbox

Is de Coaching Toolbox geschikt voor iedereen?

De Coaching Toolbox is geschikt voor iedereen die een betere coach wil worden, die ook zelf stappen wil zetten op persoonlijke thema’s en als mens én als coach wil groeien. En in het bijzonder als je jouw repertoire flink wilt uitbreiden, en flexibeler wilt zijn met het inzetten van verschillende oefeningen en werkvormen in je coaching.

Leeftijdsindicatie: 21+ tot 99 jaar. Enige coachingservaring en -achtergrond zal je helpen om kennis, inzichten, interventies en tips te kunnen plaatsen en doorgronden. Maar de startende coach kan er ook goed mee uit de voeten. En heeft in één klap een compleet repertoire om uit te kiezen.

Wat zijn de voordelen van digitaal?

Alle oefeningen, werkvormen, theorie, rake vragen, voorbeelden, modellen en praktische tips heb je altijd en overal onbeperkt digitaal beschikbaar. Dit betekent dat jij al jouw coaching tools altijd op zak hebt. En of je nu op je smartphone, tablet of op je laptop of vaste computer wil werken, jij bepaalt hoe en wanneer je jouw tools erbij pakt.

Alle 101 coachoefeningen kun je bovendien gemakkelijk als PDF downloaden. Jouw coachees kunnen er daardoor mee aan de slag tijdens je sessies én tussen de coachingsafspraken door.

Zodat het leren doorgaat en de coaching een doorlopend proces wordt, in plaats van een reeks losse sessies.

Kan ik veilig betalen?

Betalen gaat heel vertrouwd en veilig via jouw eigen bank. Je kunt betalen via iDeal en Bancontact.

Mag ik me bedenken?

Het bij elkaar brengen, ontwikkelen, uitwerken en digitaal beschikbaar stellen van alle content van de Coaching Toolbox is een waanzinnige klus geweest; echt vele, vele maanden werk. Het is je investering dubbel en dwars waard!

Maar omdat alle coaching oefeningen digitaal en downloadable zijn – net als de overige content van deze Coaching toolbox – en dus ook digitaal, niet op een materiële drager aan jou worden geleverd, kun je dit product derhalve niet terugsturen na aanschaf. Het ontbindingsrecht voor consumenten is daarom niet van toepassing. Met het plaatsen van jouw bestelling zie je dus af van de mogelijkheid jouw aankoop te ontbinden. Denk dus goed na voordat je jouw bestelling plaatst;  je later bedenken is helaas niet mogelijk.

Hoe gaan jullie om met mijn persoonlijke gegevens?

Jouw naam en emailadres worden nooit aan derden verstrekt, daar kun je van op aan. Je persoonsgegevens zijn 100% veilig als je de Coaching Toolbox bestelt.