Coaching Toolbox

Ontketen de coach in jou!

101 coaching tools voor diepgang, impact en resultaat

Impact maken en helpen veranderen van de mindset en het gedrag van mensen is één van de belangrijkste vermogens van een goede coach.

In deze hectische wereld kun je als coach een belangrijk verschil helpen maken in de levens van je coachees.

Zeker als je altijd wel een manier weet om diepgang te vinden en resultaten te boeken. Met je eigen ervaringen, met de rake vragen die je stelt, maar juist ook met de coaching oefeningen die jij op maat weet in te brengen.

In meer dan 20 jaar coachen van leiders en professionals heb ik veel geleerd over wat wel werkt en wat niet. En uit talloze trainingen en opleidingen, gesprekken met mijn eigen coach, vele uren sparren met collega-coaches en stapels boeken en honderden artikelen, heb ik een schat aan coaching tools bij elkaar gebracht.  

Ik kan er nu in mijn coaching echt op vertrouwen dat ik – als ik het gevoel heb vast te lopen, of even niet de volgende stap paraat heb – altijd kan terugvallen op die toolbox in mijn achterhoofd.

Het was al jaren een wens van me om het beste van wat ik heb geleerd en ervaren samen te brengen in één online kennisbank. Zodat jij ook al deze coaching tools altijd bij de hand kunt hebben.

veilig betalen via je eigen bank

Wil jij een impactvolle coach worden?

Of herken jij je soms in een van de volgende situaties? 

Je coacht met heel je hart, maar wil graag meer handvatten en tools;

Je voelt dat je nog niet de kern raakt, of worstelt hoe er sneller te komen;

Je wil een andere kant op, maar weet niet goed hoe te beginnen;

Jouw eigen thema’s worden geraakt, en hebt moeite om afstand te behouden;

De juiste werkvormen schieten je niet te binnen op het juiste moment;

Je volgt de energie, en vindt het nog lastig om structuur aan te brengen;

Je sessies lopen prima, maar je houdt het gevoel dat je meer in huis hebt.

En wil jij een breder repertoire?

Wil jij diepgaand bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van jouw coachees? Meer impact maken?

Wil jij flexibeler en creatiever zijn in de werkvormen je inzet? Wil je de coaching een meer doorlopend leerproces laten zijn, dan een serie losstaande gesprekken?

En wil je blindelings kunnen vertrouwen op jouw coaching oefeningen, doordat je ze ook zelf hebt doorleefd?

Lees dan rustig verder.

Coachen is een steeds vaker ingezette manier om iemand persoonlijk en professioneel te helpen ontwikkelen. En om:

  • doorbraken te realiseren in persoonlijke vraagstukken;
  • bewust te worden van de effecten van het eigen denken en handelen op anderen;
  • belemmerende overtuigingen op te ruimen;
  • zelfkennis en zelfvertrouwen te vergroten;
  • hoofd en hart in verbinding te brengen;
  • vaardigheden aan te scherpen;
  • het hart te luchten, én;
  • te klankborden.

Coachen is een vaardigheid die je als professionele coach, maar ook als leidinggevende, trainer, docent, adviseur en projectmanager steeds vaker wordt geacht in jouw repertoire te hebben.

Een manier van iemand begeleiden in het bereiken van doelstellingen die erop is gericht om je coachees zelf hun eigen antwoorden te laten vinden.

Helpen zonder het over te nemen, met de ‘handen op de rug’.

Geen gemakkelijke vaardigheid.

Integendeel: coachen omvat een complexe skills-set waarin je jarenlang kunt verdiepen en verbreden, en waarin je op vele expertniveaus kunt groeien.

En waarin je altijd verder kunt aanscherpen, ongeacht je ervaring, opleiding of achtergrond.

De Coaching Toolbox is een complete gereedschapskist waarmee jij:

met 101 krachtige coaching oefeningen jouw repertoire uitbreidt;

jij jouw coachees op maat kunt bedienen met wat er nodig is;

je coachees ook tussentijds laat werken met oefeningen op papier, én digitaal;

jij een doorlopend leerproces maakt van je coaching; geen losse gesprekken, én;

je altijd en overal je tools hebt om je coachee te helpen en te inspireren.

Voeg 101 coaching oefeningen toe aan jouw arsenaal 

101 coaching oefeningen met talloze praktijktips

Leren coachen waar en wanneer jij wilt

Onbeperkt toegang tot jouw Coaching Toolbox

Altijd jouw complete gereedschapskist op zak

Alles te downloaden als PDF’s

Alle coaching oefeningen op een rij

10.000 uren - Ontdekken hoe je ‘meester’ wordt in een unieke skill

5 Minute Workout - Leren hoe je je dag opstart en je leven verandert

5 x Waarom - Sneller zicht krijgen op de grondoorzaken

Afweermechanismen - Zicht krijgen op neigingen en tegenbewegingen

Anker je Talent - Leren oproepen van een ‘resourceful state’

Autopilot - Jezelf op je automatismen leren betrappen

Brief uit de Toekomst - Bekrachtigen van je gedroomde toekomst

Bucket List - Oprekken van je dromen, challengen van jezelf in het nu

Business Model Me - Bouwen aan een business model canvas van jezelf

Cirkel van Invloed - Leren kiezen waar jouw energie impact maakt

Circle of Excellence - Actief mobiliseren van je beste zelf

Charge to Change - Werken aan veranderenergie

Coat of Armor - Zicht krijgen op je ‘zijn’, leren waarderen wat is

Conflictmanagement zelftest - Zicht op stijlen in bemiddelen bij conflict

Contact Maken - Challenge om relaties te leren aangaan en verdiepen

Contact Maken zelftest - Bewust maken van voorkeuren in verbinding

Constructief Attribueren - Positiever duiden van wat toe- en tegenvalt

Criteria Hiërarchie - Leren doorgronden en valideren van anderen

Emotiemanagement zelftest - Doorgrond emotie automatismen

Dankbaarheid - Ontdekken van de kracht van dankbaarheid

Dankbrief - Krachtige impuls geven aan geluksbeleving

Doel Bereiken - Uitsorteren van doelconsequenties

Doelen Uitlijnen - Stapsgewijs congruent maken van doelen

Doelschrijven - Het onbewuste aanboren om tot doelen te komen

Eisenhower Focus - Energie richten op wat er werkelijk toe doet

Energized - Eigen creativiteit aanboren om energie te richten

Emotionele Vrijheid - Belemmerende emoties loslaten en doorbreken

Empathy Canvas - Versterken van inleven en 'perspectieve taking'

Focus - Vizier leren richten op de eigen gewenste doeltoestand

Focus op Goed - Geluk vergroten door de aandacht te leren richten

Fouten Maken Moet - Leren herkaderen van mislukking

Future Me - Schrijven van een indringende brief aan jezelf

Gewoonte Observatie - Gedrag veranderen door zelfbewustzijn

Grafrede - Confronterende oefening in ontdekken wat je drijft

Identiteitsmatrix - Diepere belemmeringen leren (h)erkennen

IKIGAI - Je ‘driving force’ identificeren en mobiliseren

Implementation Story - 5 X de kans vergroten dat je doorpakt

Ja Nee - Eigenaarschap leren nemen van levenskeuzen

Jij als Dier - Jezelf ontrafelen vanuit een metafoor

Johari Venster - Effectiviteit en zelfinzicht vergroten in interacties

Keren is Leren - Creativiteit ‘boosten’ en ideeën genereren

Krachtenveld - Zicht krijgen op je context om het spel te leren spelen

Kritieke Leermomenten - Leren van momenten van de waarheid

Kwaliteiten Vergelijker - Bewust worden van persoonlijke kracht

Levenslessen - Onderkennen van persoonlijke levensessenties

Lichtpuntjes - Focus leren leggen op gemaakte progressie

Loslaten - Leren los laten met de Sedona Methode

Loving what is - Ontdekken hoe je je denken en voelen kunt veranderen

Luisteren met je Tong - Impact vergroten met dieper luisteren

Me Time - Energie op de belangrijkste levensgebieden leren richten

Mindful Reflecteren - Leren wanneer, hoe en waarover te reflecteren

Mindset - Ontdekken van de grondhouding bij doelen bereiken

Moeilijke Momenten de Baas - Om leren gaan met terugval en tegenslag

Mood Boosters - Genereren van je eigen energizers

Motivatie Matrix - Doorlichten van werk, upgraden van acties

MVP - 'Agile' sleutelen aan jezelf

Not To Do - Zicht krijgen op wat 'niet' (meer) te doen

Op mijn Best - Dagelijkse geluk- en tevredenheidsoefening

Op Zoek naar Willen - Gesprekken leren verdiepen

Oud & Nieuw - Stapelen van micro veranderingen

Passie - Persoonlijke Storytelling oefening

Persoonlijke Missie - Zoeken naar je eigen zinspreuk

Persoonlijke SWOT - Individuele sterkte-zwakte analyse

Persoonlijke Visie - Stapsgewijs formuleren van je persoonlijke visie

Pizza Ongemak - om leren gaan met verander-discomfort

Positieve Emotie Ratio - Inzicht in je positief negatief balans

Positieve Impact - Bijdragen aan het richten van je energie

Power Up - De eigen collectie van positieve prikkels uitbreiden

Prijs Gewonnen - Creativiteit inzetten om barrières te doorbreken

Progressie Cirkel - Vooruitgang markeren met deze progressie kapstok

Recept voor Gedoe - Patronen ontdekken en ontzenuwen

Reisverslag - Rode draad oefening met 2-kolommen methode

Schommelstoel - Leren manifesteren vanuit de toekomst

Social Reflection - Leren van eigen sociale interacties

START Reflectie - Structureren van het leren van ervaringen

Sterkten in Actie - Bewust leren toepassen van je kracht

Stoelen Dialoog - Compassie vinden voor je innerlijke aspecten

Stoppen met Uitstellen - Doorbreken van uitstelgedrag

Stuitervraag - Leren leven naar wat er het meest toe doet

Super Me - Onderkennen en inschakelen van eigen super powers 

Talent - Ophalen van talenten in de sociale omgeving

Tattoo Me - Doorgronden van kernthema's in het leven

Tijd van mijn Leven - Bewust worden van tijd en tijdverdrijf

Triggers - Zicht krijgen op onbewuste 'triggers' die het handelen bepalen

True Joy - Uitvinden waarvoor het hart zingt

Turbo Vragen - Leren aanboren van nog ongedacht denken

Veranderbiografie - Significante levenservaringen onderzoeken

Veranderboekhouding - veranderkosten én -batenanalyse

Verkeerslicht - Weten waar te gaan en waar te minderen

Visualiseer je Doelen - Mentaal stutten van doelbereiking

Waarden Kompas - Formuleren van persoonlijke kernwaarden

Waarnemingsposities - Leren van perspectiefwisseling in je opgave

Wandelreflectie - Individuele natuuroverpeinzing

Wat ik Vermijd - Bewust worden van belemmerende denk- en doepatronen

Wij van de Jansens - Doorgronden van het persoonlijke 'wetboek'

Wis je Negatieve Stem - Dempen van je innerlijke criticus

Wondervraag - Oplossingsgerichte doelenoefening

Wrapping Up - Trajectafsluitende reflectie oefening

Zes Dagelijkse Vragen - Dagelijks progressie leren meten

Zicht op Belemmeringen - Duiden van belemmerende patronen

En maak als coach echt het verschil!

Stel je eens voor hoe het zou zijn als jij wezenlijk, diepgaand bij kunt dragen aan de transformatie van anderen.

Waaraan zou jij merken dat jij nog effectiever coacht? 

Waartoe ben jij dan in staat? 

En wat wordt dan mogelijk in jouw leven? En in de levens van jouw coachees?

Wat gaat het jou en hen opleveren als jij je verder ontwikkelt als coach?

Je merkt wel, als je nu écht even stil staat bij jouw antwoorden op deze vragen, dat dit je actief aan het werk zet. 

Dat dergelijke vragen je uitdagen om nieuwe perspectieven te verkennen, andere invalshoeken te kiezen en verschillende oplossingsmogelijkheden te overwegen.

Het is deze manier van ontwikkelen die onderdeel is van een effectieve coaching.

En het is ook deze manier van leren en ontwikkelen die jij meekrijgt in deze Coaching Toolbox. En waar je een berg aan tools voor oppikt.

Je merkt wel, als je nu écht even stil staat bij jouw antwoorden op deze vragen, dat dit je actief aan het werk zet. 

Dat dergelijke vragen je uitdagen om nieuwe perspectieven te verkennen, andere invalshoeken te kiezen en verschillende oplossingsmogelijkheden te overwegen.

Het is deze manier van ontwikkelen die onderdeel is van een effectieve coaching.

En het is ook deze manier van leren en ontwikkelen die jij meekrijgt in deze Coaching Toolbox. En waar je een berg aan tools voor oppikt.

Met de Coaching Toolbox heb jij als coach altijd en overal jouw coaching oefeningen bij de hand!

Alle coachingsoefeningen, werkvormen, rake vragen en praktijktips  vind je gemakkelijk terug in jouw mobiele app.

En natuurlijk op jouw tablet, laptop/pc of smartphone, via jouw toegang tot MySkillmeister. 

Iedere coachingsoefening is bovendien als pdf te downloaden, om als tussentijdse opdrachten mee te geven aan je coachees. Zo houd je het leren vast! 

“Razend snel een complete coach”

297,00

Coaching Toolbox

Jouw coachees naar een ander level brengen hoeft geen hogere wiskunde te zijn als je deze toolbox benut.

101 coachoefeningen, 250+ rake coaching vragen, en een berg aan praktische tips om snel als coach meer impact te kunnen maken!

Jouw complete Coaching Toolbox, altijd op zak!

veilig betalen via je eigen bank

Veel gestelde vragen over de Coaching Toolbox

Is de Coaching Toolbox geschikt voor iedereen?

De Coaching Toolbox is geschikt voor iedereen die een betere coach wil worden, die stappen wil zetten op persoonlijke thema’s en daardoor als mens én als coach wil groeien. Maar zeker als je gewoon je repertoire wilt uitbreiden, en flexibeler wilt zijn met het inzetten van verschillende oefeningen en werkvormen in je coaching.

Leeftijdsindicatie: 25+ tot 99 jaar. Enige coachingservaring en -achtergrond zal je helpen om kennis, inzichten, interventies en tips te kunnen plaatsen en doorgronden.

Maar de startende coach kan er ook goed mee uit de voeten. En heeft in één klap een compleet repertoire om uit te kiezen.

Wat zijn de voordelen van digitaal?

Alle oefeningen, werkvormen, theorie, sleutelvragen, voorbeelden, modellen en praktische tips heb je altijd en overal onbeperkt digitaal beschikbaar. Dit betekent dat jij je volledige Coaching Toolkit altijd op zak hebt. En of je nu op je computer, laptop, tablet of op je smartphone wilt werken, jij bepaalt hoe je ermee aan de slag gaat.

Alle 101 coachoefeningen kun je bovendien gemakkelijk als PDF downloaden. Jouw coachees kunnen er daardoor mee aan de slag tijdens je sessies én tussen de coachingsafspraken door.

Zodat het leren doorgaat en de coaching een doorlopend proces wordt, in plaats van een reeks losse sessies.

Kan ik veilig betalen?

Betalen gaat heel vertrouwd en veilig via jouw eigen bank. Je kunt betalen via iDeal en Bancontact.

Mag ik me bedenken?

Het bij elkaar brengen, ontwikkelen, uitwerken en digitaal beschikbaar stellen van alle content van de Coaching Toolbox is een enorm karwei geweest; echt vele, vele maanden werk. Het is je investering dubbel en dwars waard!

Maar omdat alle coaching oefeningen digitaal en downloadable zijn – net als de overige content van deze Coaching toolbox – en digitaal, niet op een materiële drager aan jou worden geleverd, kun je dit product niet terugsturen na aanschaf. Het ontbindingsrecht voor consumenten is daarom niet van toepassing. Met het plaatsen van jouw bestelling zie je dus af van de mogelijkheid jouw aankoop te ontbinden. Denk dus goed na voordat je jouw bestelling plaatst;  je later bedenken is helaas niet mogelijk.

Hoe gaan jullie om met mijn persoonlijke gegevens?

Je naam en emailadres worden nooit aan derden verstrekt, daar kun je van op aan. Je persoonsgegevens zijn dus volledig veilig als je de Coaching Toolbox bestelt.