Wat voor verandertype ben jij? Test jouw voorkeuren.

door

Mensen helpen veranderen. Dat is misschien ook wel jouw 2e beroep.

Of je nu een leider bent, adviseur, coach, trainer of andere professionele helper, in deze veranderlijke tijden geldt:

Jij bent ook een veranderaar.

Niet alleen heb je jezelf, jouw eigen denken en handelen voortdurend te plooien om slim te anticiperen op wat de wereld van je vraagt. Ook heb je anderen mee te nemen om samen meer voor elkaar te krijgen dan alleen.

In een wereld waar technologie het ondenkbare mogelijk maakt, pandemieën en de angst ervoor de wereld verlammen, en sociaal-maatschappelijke omwentelingen over elkaar buitelen, veranderen organisaties volop mee.

Managementlagen lijken te verdwijnen, en allerlei vormen van zelforganiseren worden steeds vanzelfsprekender. En meer en meer ligt er een rol voor jou om ook de anderen om jou heen te helpen veranderen. En samen uitdagende, gedroomde doelen te realiseren.

Maar hoe doe jij dat?

En waar ligt jouw kracht als het gaat om het helpen veranderen van anderen? En waar heb je misschien nog een ‘blinde vlek’ of een ontwikkelpunt?

Je ontdekt het in deze korte eTest.

Succes ermee!

Toelichting op je scores

Veranderrol score van 7 – 9 punten

Dit is duidelijk jouw voorkeursrol. Hierin voel je je capabel en comfortabel.

Hoe hoger je hier scoort, des te meer je je de vraag kunt stellen of je soms niet te eenzijdig bezig bent als veranderaar. En ook: schiet je niet te vaak door in deze rol?

Een veel voorkomende valkuil bij een dergelijke, hoge score is dat je er (op een onbewust niveau) van overtuigd bent dat jouw voorkeursrol het meest waardevol, relevant en toepasbaar is, en dat je steeds alleen die soorten van verandervragen signaleert waarbij het denken en handelen vanuit deze rol dé geëigende aanpak is (ook wel ‘pigeon holing’ genoemd: met je hamer in de hand overal spijkers tegenkomen). In hoeverre vind jij overal je eigen gelijk bevestigd?

Als je deze veranderrol te pas en te onpas inzet (en er vervolgens in doorschiet, als bijvoorbeeld de resultaten bij de verwachtingen achterblijven en de druk op jou toeneemt) loop je het risico dat een hardnekkige, onproductieve vicieuze cirkel kan gaan ontstaan. Je hebt ook de andere veranderrollen nodig in jouw repertoire!

Veranderrol score van 4 – 6 punten

Rollen met deze gemiddeld tot lage score pas je toe als de situatie daar om vraagt.

Jij snapt dat deze rol waarde heeft in het proces van veranderen. En je kunt er bewust voor kiezen om het denken en handelen van deze veranderrol in te brengen om anderen weer een stap verder te helpen.

Hoe meer van deze ‘gemiddelde‘ scores, hoe meer het geldt dat jij situationeel de verschillende rollen inzet: dat je kijkt naar wat er in welke fase, in welke context en bij welke mensen nodig is en daar jouw denken en doen op afstemt. Een breed repertoire heb je, bij veel van deze gemiddelde scores, en een aanzienlijke wendbaarheid!

Scores van ‘4’ zijn wel wat aan de lage kant. Hierin zit je onbenutte potentieel wellicht verstopt. Ga eens kijken hoe je iets meer van het denken en doen van deze rol kunt aannemen.

Veranderrol score van 0 – 3 punten

Deze deze rol pas jij duidelijk minder toe. Misschien wel nooit. Of nooit echt.

En hoe lager je hierop scoort, des te meer kun je je afvragen of dit nu wel zo heel bewust is, of dat het misschien wel je ‘blinde vlek‘ is.

Bij een score van 1 en lager is dit zeker het geval! Deze rol zit gewoon nog niet of nauwelijks in jouw denken, in jouw repertoire.

Hoe dan ook: er zullen (momenten in de) veranderingen zijn waarin juist het denken en handelen vanuit deze rol juist toegevoegde waarde heeft; en keihard nodig is.

En daar maak je bij zo’n lage score nog onvoldoende gebruik van. Wat een enorme gemiste kans is.

Een ontwikkelpunt dus!

Reflectie

1. Alle vier de veranderrollen hebben waarde, afhankelijk van:

  • de betrokken mensen bij de verandering (persoonlijkheidskenmerken, achtergrond/ervaring en ontwikkelingsniveau);
  • de aard van de (verander)opgave, én;
  • de situatie (kenmerken van de sociale context en de organisatorische en fysieke omgeving).

2. Dé uitdaging van iedere veranderaar is om:

  • een breed interventierepertoire te ontwikkelen, in combinatie met;
  • de scherpzinnigheid om waar te nemen wat er wanneer nodig is;
  • de lenigheid om te kunnen schakelen tussen de verschillende rollen, én;
  • in het moment de juiste ‘staat van zijn’ merkbaar te kunnen oproepen, dóórleven en vóórleven, om anderen op een positieve manier te kunnen aansteken en in beweging te brengen.

De truc zit ‘m erin dat naarmate je meer en meer zicht krijgt op het (psychologische) proces van veranderen, je beter leert aansluiten bij wat er op welk moment en in welke situatie nodig is om de optimale beweging te brengen.

Dit vraagt een dieper en doorleefd begrip van de broncode van diepgaande verandering. En inzicht in de Psychologie van Veranderen.

Alleen onze eigen, persoonlijke ervaring met veranderen is helaas nog niet wat het verschil maakt; we hebben allemaal voldoende in ons verleden willen en moeten veranderen. En toch is dit gegeven geen enkele garantie voor toekomstig succes.

We komen lang niet altijd tot wat we wensen (of in ieder geval: nog lang niet zo vloeiend of moeiteloos als we zouden willen).

En we hebben kennelijk een fundamenteler inzicht nodig in de wetmatigheden en terugkerende, vaak taaie dynamieken van diepgaand veranderen.

Om zelf leniger te veranderen. Vóór te kunnen gaan in de verandering. En anderen vervolgens in hun verandering te ondersteunen.

  • Hoe goed ben jij al in staat om lenig op de dynamieken in het veranderen in te spelen?
  • In hoeverre ben jij al in staat om nieuwe beweging te brengen?
  • In welke opzichten kun jij als veranderaar nog verder groeien?

Veel verandersucces!