Oorlog, klimaatcrisis, gedoe in de wereld: je kunt je krant-app niet openen zonder om je oren geslagen te worden met hectiek, gekte of een nieuwe natuurramp.

Alsof je nog niet genoeg aan je hoofd had.

Waar we vroeger riepen in een VUCA wereld (volatiel, onzeker, complex en ambigu) te leven, spreken we tegenwoordig steeds vaker over de chaos van onze BANI wereld.

Bedenker Jamais Cascio stelt dat het acroniem BANI een nuttiger concept is om in deze steeds sneller veranderende wereld de toekomst te begrijpen.

De vier letters staan voor:

B – Brittle

Bros, broos, breekbaar, fragiel, gemakkelijk te versplinteren, onderhevig aan algeheel en plotseling falen.

Iets broos kan aanvankelijk sterk en solide lijken, maar kan onder druk snel uit elkaar vallen omdat het veerkracht mist.

Het lijkt zich heel goed te houden tot aan het moment dat het ineens volledig instort. En door die illusie van stabiliteit zijn we niet goed voorbereid op falen, en daardoor slecht in staat om met de gevolgen daarvan om te gaan.

Soms kan broosheid worden veroorzaakt door een enkel over het hoofd gezien zwak punt in een systeem.

A – Anxious

De angst dat elke keuze die we kunnen maken de verkeerde is. De vrees dat er ieder moment iets vreselijks kan gebeuren dat alles op de kop zet. Wat flink kan worden aangewakkerd door het voortdurende slechte nieuws in onze weinig vrolijke media.

Als we angstig zijn, kan elke keuze voor ons gevoel desastreus zijn. We zijn constant gespannen als we angst ervaren, terwijl we wachten en speuren op onze schermpjes naar het volgende slechte nieuws.

Angst brengt ons in een passieve, afwachtende staat. Want we zijn bang om foute keuzen te maken en zaken te verergeren. Daarom hebben we de neiging om beslissingen en acties uit te stellen, en lopen we het risico uiteindelijk in een uitgeputte, depressieve staat te geraken. 

N – Nonlinear

Oorzaak en gevolg lijken niet langer lineair verbonden en niet meer proportioneel, in tijd en in onze perceptie.

In een niet-lineaire wereld zien we geen helder verband meer tussen oorzaak en gevolg. Het effect kan onevenredig zijn in vergelijking met de oorzaak die het heeft veroorzaakt, en daarom veel groter of kleiner dan we hadden verwacht.

Ook kan het resultaat van een actie pas na een enorme vertraging komen of helemaal niet zichtbaar zijn.

Bovendien kan het effect de oorzaak die het veroorzaakte op een circulaire manier versterken, zijn ons de verbanden binnen dit proces niet duidelijk of kan het onmogelijk zijn om een ​​duidelijk begin en einde te identificeren.

I – Incomprehensible

Uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk om te begrijpen.

We ervaren een onbegrijpelijke situatie wanneer we worstelen om antwoorden te vinden. Als we worden overweldigd door de overvloed aan kennis, data en al dan niet ‘fake’ nieuws die ons zo ultra makkelijk ter beschikking staat. En geen enkel antwoord ons nog overtuigd, te midden van alle ruis en misinformatie.

Dealen met BANI in jouw dagelijkse leven

Het is deze chaotische BANI-wereld waarmee we te dealen hebben. Waarin we ons staande moeten houden. Waarin we nog de ontspanning en rust moeten vinden, en in verbinding met onze naasten moeten staan, om duurzaam in balans te blijven.

Want dat is dé uitdaging, in onze BANI wereld:

  • Om ons te verweren tegen broosheid moeten we investeren in onze weerbaarheid en wendbaarheid, en altijd een alternatief achter de hand hebben, ook voor wat al goed voor ons werkt.
  • Angst kunnen we het hoofd leren bieden door mindfulness te ontwikkelen en bewust te ontspannen,  en door ons te verbinden aan en te leunen op anderen. En daarbij onze empathie voor anderen te vergroten, zodat ook zij diezelfde steun ervaren.
  • Niet-lineaire gebeurtenissen moeten we leren benaderen zonder al te veel verwachting: open, met frisse blikken, bewust van de bredere context in het moment en met de flexibiliteit om indien nodig te schakelen en te kunnen omdenken.
  • Het onbegrijpelijke vraagt om volledige transparantie in de informatie die we delen, en om onze intuïtie te ontwikkelen en om hierop meer te leren vertrouwen. Een dieper weten te leren (h)erkennen in jezelf.

In balans blijven in een BANI wereld is meer en meer een vermogen aan het worden: dat we moeten trainen, fijn slijpen, op maat snijden en onderhouden. Om ons duurzaam staande te houden. Productief te houden. En ons gezond en gelukkig te voelen.

Een vermogen dat het verschil maakt in floreren versus verwelken in onze BANI wereld.

Gelukkig valt dit heel goed te ontwikkelen.

Als je er maar bewust mee aan de slag gaat.