5 krachtige gewoonten om te floreren in je werk

door

Ondanks alle beschikbare wetenschappelijke kennis en opgebouwde ervaringswijsheid worstelen we soms met onszelf in ons werk.

Balen we van de baas. Missen we mensen om ons heen. Speuren we onvervuld naar voldoening en betekenis. Zien we onze klussen meer als corvee dan als uitdaging.

Voelen we ons ‘out of place’.

Soms is dit aanleiding voor nieuwe keuzen, andere paden en verse contexten. Wat helemaal prima, en dikwijls ook aan te raden is, om het vuurtje op te stoken of aan te wakkeren.

Maar vaak zou ook ander denken ons al een handje kunnen helpen.

Nieuw gewoontegedrag kan structureel bijdragen aan de beleving van meer lol, voldoening en zingeving in het werk. En toevoegen aan je commitment, je ontwikkeling en je welbevinden. Resulterend in meer plezier en beter, duurzamer presteren.

Wat goed is voor iedereen.

5 krachtige gewoonten die je helpen floreren in je werk beschrijf ik hieronder. Ben benieuwd welke jij je voorneemt meer toe te gaan passen. En wat je onbewust al lang doet, en wat al werkt voor je.

1. Focus op blijvende betekenis

Wat vandaag goed voelt, hoeft niet altijd het beste voor ons te zijn. Integendeel. Die verzilverde promotie, die ingekopte bonus, die gewonnen ‘medewerker-van-de-maand’ trofee; het kan je ego strelen in het nu, maar helpt je niet per definitie op de langere termijn.

Werken aan doelen van betekenis, je laten leiden door je kernwaarden, bijdragen aan een collectieve ambitie, authentiek kunnen en durven handelen, investeren in sociaal kapitaal, wederzijds vertrouwen en een veilig werkklimaat: werkgeluk valt meer te vinden in meer duurzame zaken.

Dus mag daar meer de focus op. Het bewustzijn meer gericht op een ander tijdsperspectief. Op eenheden van een andere orde.

Dit vraagt reflectie. Vertraging. Af en toe stil staan om te bezinnen, te herbronnen. En te voelen, te checken bij jezelf. Om met jezelf in gesprek te zijn. Structureel. Terugkerend. Als een persoonlijk ritueel.

De één wandelt en mijmert, de ander zit en staart, weer een ander lummelt of scharrelt wat in huis; wat je vorm ook is, maak er een gewoonte van.

2. Bouw en koester je ondersteunende netwerk

We hebben de berg aan wetenschappelijke evidence niet nodig om te weten hoe wezenlijk onze relaties zijn in ons leven. En dat is in het werk niet anders.

Dat team waar je op terug kunt vallen, die collega’s waar je bij te rade kunt, die leidinggevende door wie jij je ‘gebackt’ voelt: ervaren sociale ondersteuning maakt een groot verschil in je werkbeleving.

Richt je dus op het verdiepen van je relaties, op het bouwen aan sociaal krediet.

Door zelf ook anderen te steunen en bereid te zijn om kwetsbaar en persoonlijk met ze te zijn, als ze daarvoor openstaan.

Besteed minder tijd aan oppervlakkige interacties, tenzij ze een groter doel dienen. Onthoud dat het opbouwen van relaties tijd en moeite kost en dat je soms ook tegenslagen moet doorstaan ​​in de vindtocht naar echt partnerschap.

3. Geniet bewust van goede tijden

Overleven heeft evolutionair voorrang boven geluk, dus onze hersenen hebben een ‘negativity bias’.

En dus vergeten we te genieten van onze progressie, omdat we ons zorgen maken over de volgende deadline. Zien we helder wat nog ontbreekt om ons doel te halen, maar missen we vaak de scherpte om te zien wat al is veranderd. En al voor elkaar is gekregen.

Terwijl het zo waardevol, motiverend en zelfs inspirerend zou zijn als we meer de voortgang vieren. Meer markeren wat we al hebben bereikt. Momenten pakken om samen stil te staan bij onze progressie en te leren van wat goed gaat. Om bewust daar meer van te kunnen maken.

Dit kan al beginnen met een intentie om het positieve te zien in de ochtend. En in het ritueel terugkijken op je dag naar waar je blij mee bent, misschien zelfs wel trots op bent.

Maar dit nog meer bekrachtigen doe je het best samen, in het delen van onze betekenisvolle ervaringen, ons worstelend boven komen, onze waardevolle ‘moments of truth’. Vind die momenten om samen het positieve centraal te stellen.

4. Vind manieren om autonomie te ervaren

Essentieel en onmisbaar in de werkgelukpuzzel is autonomie. We willen allemaal een zekere mate van controle ervaren in ons werk, over onze keuzen, over onze doelen. We snakken naar regelruimte.

Soms vinden we gevoel van controle in de steun die we ervaren in ons relatienetwerk. Op andere momenten leunen we meer op het vertrouwen dat we hebben in onze eigen competenties.

Investeren in beide helpt ons daardoor in het ervaren van meer autonomie.

Maar ook het zelf stellen van specifieke en beheersbare doelen, en het zorgvuldig monitoren van je eigen vooruitgang, draagt hieraan bij. Net als het bewust aangaan van gesprekken en onderhandelingen met je (mede-)beslissers over jouw mandaat. Durf te vragen om wat je wenst. Dat blijkt ook in onderzoek veel verschil te maken in het gegund krijgen ervan.

En wacht niet tot het je door een ander in de schoot wordt geworpen. Neem de regie over je eigen werkontwikkeling.

5. Volg je eigen nieuwsgierigheid

‘Fun makes it run’, hoor ik twee van mijn oud collega’s vaak zeggen in mijn hoofd.

En wat we van nature vaak leuk vinden is uitdaging en nieuwheid.

Bezig zijn met wat nieuw en interessant voor ons is, verkennen van wat ons intrigeert en prikkelt, en volgen van onze eigen energie en intrinsieke motivatie in het uitpluizen of werkbaar maken van iets: het kan zomaar ons de tijd uit het oog laten verliezen, we komen in ‘flow’.

Kies vaker om voort te bouwen op wat je verrast, verbaast, ontroert of zelfs irriteert of boos maakt.

Als het jouw nieuwsgierigheid prikkelt, en je in beweging brengt om te snappen, doorgronden of te veranderen: volg die impuls!

En niet alleen in het vluchtige hier en nu, maar juist ook meer op de langere termijn.

Somewhere out there, something incredible is waiting to be known.  

 

Welke gewoonten pas jij al toe in je werk?

Welke mindset helpt jou eruit te halen wat je wenst?

En wat neem jij je voor wat vaker te doen?