Waarom empathische leiders de toekomst hebben

door

Als er één ding inmiddels volmaakt helder is geworden in deze pandemie, dan is het wel dat je medewerkers niet hoeft te controleren of ze hun werk wel doen.

Mensen werken dan wel grotendeels thuis, onbespied en uit het zicht, maar doen dat harder dan ooit.

Doelen bereiken, planningen halen, stukken schrijven, achterstanden wegwerken, online vergaderen tot je een ons weegt; geen medewerker heeft aansporing nodig.

Een heel repertoire aan monitoring- en najaagskills van leiders is weggevallen, ongetwijfeld tot schrik van velen.

Het werk wordt gewoon gedaan.

En dus valt er ruimte vrij in de agenda van leiders. Zou je denken. Al heeft die zich inmiddels alweer gevuld. Deels wellicht met waarderingswandelingen en betrokkenheidsbila’s. Maar vooral met meer online overleg.

Zonder reis- en verplaatsingstijd is meervoudig vergaderen verleidelijk gebleken. Ook voor leiders.

Zelfs met het boterhammetje zitten we voor het beeldscherm. Altijd aan, zelden rust. 

Zonder reis- en verplaatsingstijd is meervoudig vergaderen verleidelijk gebleken. Ook voor leiders.

En zo leidt iedereen naast ‘ZOOM moeheid’ en vergaderoverkill – tegelijkertijd – aan relatiearmoede en verbindingsgemis.

In Post Pandemie Leiderschap; wie de weg weet mag het zeggen constateerde ik al hoe de winst van het thuiswerken voor velen het verlies aan verbinding net voldoende compenseert, en zag ik een stille verzakelijking die hier het gevolg van kon gaan zijn.

Waar het op meer afstand werken leidt tot minder betrokkenheid en gevoelde verbondenheid, ligt een fikse uitdaging voor de leiders. Om te blijven boeien, maar vooral: te blijven binden.

En dit is waar ik zie dat empathisch leiderschap zo’n belangrijk verschil kan maken.

In een contactarme werkwereld blijken het juist onze relatieskills te zijn waar een onevenredig beroep op wordt gedaan.

Zien en zoeken wat je teamlid of collega beweegt. Snappen wat de ander voelt, denkt en doormaakt. Een bedding vormen voor ongemak, luisterend oor zijn voor lief, leed én lol. Een sparringpartner zijn. Hardop delen wat je van de ander opvangt.  Waarderen, complimenteren. Een spiegel zijn, een kritische vriend. Helpen, maar met de handen op de rug.

Niet onbedoeld de autonomie beroven door andermans conclusies te trekken, keuzen te maken, route uit te stippelen of een batterij oplossingen op te lepelen. Het niet overnemen.

En met je empathisch leiderschap een voorbeeld zijn voor anderen. Hen er op onbewust niveau positief mee te ‘besmetten’. Zodat het cultuur kan worden.

In een contactarme werkwereld blijken het juist onze relatieskills te zijn waar een onevenredig beroep op wordt gedaan.

Het is niet iedere leider gegeven. Zeker niet voor wie niet gelooft in de ontwikkelbaarheid bij hem of haar.

Voor alle anderen: er is hoop.

Want jouw empathisch leiderschap kun je zeker versterken. En wel volgens een beproefd recept: doen, doen, doen, reflecteren en doen.

Dus voer die gesprekken met je mensen! Vaker. 1 op 1. Start met een intentie van oprechte interesse. En ga luisteren, meevoelen, doorvragen en iets teruggeven van wat je ontvangt. Ervaar wat je tegenkomt in jezelf, terwijl je luistert en ontvangt.

Laat je inhoudelijke doelen even voor later, laat je oordelen even onbenoemd. En verdiep je in hoe de wereld en de beleving van de ander volstrekt logisch is vanuit het leven en waarnemen door diens filters. Je hoeft er even niets aan te veranderen. Het is allemaal welkom.

Je zal merken dat je gesprekken met connectie krijgt, ook door de ZOOM zeef heen.

Zie je nog niet heel veel in de uitingen van de ander, durf eens hardop andermans gedachten te lezen. Met een vraagteken erachter, en je wenkbrauwen omhoog, als uitnodiging tot reageren. En laat je corrigeren als de ervaring anders blijkt; weer iets om op door te vragen. En samen verder de diepte te vinden.

Ik voer en oefen ze vaak en graag, dergelijke gesprekken. Wetende dat het repertoire onderhoud vergt. En zie me er nog steeds progressie in maken. Wat vaak waardevol blijkt voor mijn cliënten, en wat als professionele helper voldoening geeft.

Wil jij als leider meer verschil gaan maken?

Ga jouw empathische skills meer in praktijk brengen. Investeren in verbondenheid. Dat heeft toekomst! Zeker in een wereld waarin AI ons werk herdefinieert.

En claim jouw Toolpack Skills van Morgen om je uniek menselijke vaardigheden een imppuls te geven.