Human skills als troef in het AI tijdperk

door

In de razendsnel ontwikkelende BANI wereld van vandaag, waar kunstmatige intelligentie fors terrein aan het winnen is, verandert veel in hoe we werken in organisaties.

Dit raakt niet alleen de banen van mensen in de primaire processen. Ook leiders, coaches, adviseurs en andere professionele helpers staan voor een pittige uitdaging.

Hoe kunnen wij relevant blijven in een tijdperk waarin slimme, zelflerende algoritmes cruciale doe- en denktaken overnemen, en ons op onderdelen links en rechts voorbijlopen?

Hoe kunnen we ons blijven onderscheiden als de mensen die wij bijstaan voor hun benodigde kennis, hulp en ondersteuning steeds meer en makkelijker kunnen en zullen leunen op wat ze door AI moeiteloos aangereikt krijgen?

Het onvermijdelijke antwoord ligt in mijn beleving in het verder bouwen aan de human skills van morgen.

Meer specifiek, in het cultiveren en versterken van onze unieke vermogens om te voelen, ons in de ander te verplaatsen, mee te leven, creatief te zijn, te enthousiasmeren en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en gemeenschapszin, om er maar een paar te noemen.

Ik zie mensen zich nog niet zo heel snel gesteund, gezien, getroost of gewaardeerd voelen door welk technologisch hoogstandje dan ook.

Kennis is vandaag wellicht slechts één slim geformuleerde prompt van ons verwijderd, ervaarbare medemenselijkheid is dat gelukkig (nog) niet.

En zo zijn er vast een paar gebieden te verzinnen waarop we AI structureel kunnen blijven aftroeven, als we ons maar blijven ontwikkelen. Deze vier schieten me te binnen.

Empathie als drijvende kracht

Ook in een wereld waar algoritmes regeren, is empathie een cruciale, onderscheidende factor. Het vermogen om de emoties van anderen werkelijk te begrijpen en hierop passend te reageren creëert niet alleen een gevoel van vertrouwen en onderlinge verbinding, maar stelt mensen in organisaties ook in staat om betere beslissingen te nemen.

We komen nu eenmaal meer tot ons recht en functioneren beter in plezierige, psychologisch en sociaal veilige omgevingen waar we ons gezien en gewaardeerd weten.

De ervaring leert dat teams met empathische leiders een positievere werkomgeving ervaren en beter presteren.

Voor alle professionele helpers geldt: empathie is als fit zijn. De één heeft wellicht iets meer aanleg dan de ander, maar je moet het bewust trainen om er echt in te groeien. En onderhoud je het vervolgens niet, dan val je rapper terug dan je hoopte.

Alhoewel het belang van empathie wordt onderkend, zie ik nog betrekkelijk weinig professionals hier bewust structureel aan schaven. Alsof het een kwaliteit is die je hebt of niet, en niet een vermogen om in te groeien.

Maar geloof me, die spier moet je trainen; use it or lose it.

Creativiteit buiten het doosje

AI excelleert overduidelijk in het analyseren van gegevens, het vinden van patronen en het reproduceren van bestaande informatie in steeds indrukwekkender combinatieproducten van beeld, taal en geluid. En de kwaliteit ervan neemt met zevenmijlslaarzen toe.

Maar toch: échte creativiteit is een uniek menselijke eigenschap.

Leiders, coaches en adviseurs kunnen deze troefkaart nog beter leren benutten door zich verder te bekwamen in het aanjagen van denken buiten het doosje, in het stimuleren van innovatieve werkwijzen en het omarmen van vernieuwende oplossingen, en eventuele angst en onzekerheid hiervoor te helpen wegnemen.

Nog los van het vergroten van hun eigen vermogen om creatief te denken.

We zijn bovendien nog weinig bewust en daardoor regelmatig onhandig in hoe we de context van onze fysieke omgeving, procedures of sociale rollen beïnvloeden om werkelijk buiten gebaande paden te kunnen treden en frisse perspectieven te verkennen.

Verder hebben we lang niet altijd goed zicht op hoe we met het zorgvuldig kiezen en craften van een aanpak of werkvorm andere interacties en daarmee ander denken kunnen uitlokken. We grijpen toch makkelijk terug op wat we al kennen, wat helaas te vaak leidt tot saaie vergaderingen met voorspelbare dansjes en dynamieken van de graagpraters versus de lieverzwijgers.

Tot slot hoor ik geregeld leiders worstelen met hun ervaren onvermogen om met de eigen energie, humor, bevlogenheid en inspiratie het creatieve proces bij anderen aan te jagen; om positief aanstekelijk te zijn en daarmee interactiviteit en groepscreativiteit aan te boren.

Nog te vaak lukt het ze naar eigen zeggen om met het eigen gedrag motivatie, energie, intitiatief en enthousiasme onbedoeld de nek om te draaien.

Bewust bekwamen op deze relatief onontgonnen vaardigheidsgebieden gaat zeker verschil maken in het uitnutten van menselijke creativiteit. En….dan valt er echt nog wel wat te doen.

Leiderschap in verandering

In omgevingen waar verandering de enige constante is, is het vermogen om leiding en positieve impulsen te geven aan die veranderingen cruciaal.

Doorgronden van de psychologie van veranderen zie ik dan ook als een onmisbaar instrument in het arsenaal van de leiders, adviseurs en coaches van morgen.

Diepgaand begrijpen van menselijke reacties op verandering, in staat zijn om veranderingsbereidheid te mobiliseren, eigenaarschap te stimuleren, energie aan te wakkeren, dieper leren aan te boren, verlies te helpen verwerken en veerkracht aan te moedigen: dit zijn enkele essentiële aspecten van effectief, menselijk leiderschap dat in organisaties onmogelijk vervangen kan worden.

En waar een uitdagend perspectief ligt voor professionele helpers. Om in te groeien en onderscheidend productief te kunnen zijn.

Samenwerking als superkracht

Terwijl AI in de uitvoering van individuele taken de boel drastisch aan het veranderen is, blijft samenwerking in de kern een menselijke aangelegenheid.

Het vermogen om hechte teams te smeden, een veilige cultuur te bevorderen en menselijke verschillen productief te maken is en blijft onmisbaar voor het succesvol presteren van organisaties.

Leiders, coaches en adviseurs kunnen hierin hun rol pakken en schitteren; in hoe ze: teamwork faciliteren, in hoe ze actieve participatie op gang brengen, in hoe ze de onvermijdelijke spanningen en fricties ombuigen en in hoe zij professionals helpen om hun samenwerkingsvaardigheden verder te verbeteren.

Dit is nu én straks doorslaggevend in de vele samenwerkingsafhankelijke organisaties die ons landje rijk is.

Duurzaam floreren

Terwijl de technologie verbluffende vooruitgang blijft boeken, en AI onze productiviteit en ons werk in organisaties ingrijpend aan het veranderen is, ligt er voor leiders, coaches en adviseurs een fikse uitdaging.

Om waarde te kunnen blijven toevoegen en te floreren: door het geven van een krachtige impuls aan hun ‘human skills’. En het duurzaam versterken van empathie, creativiteit, leiderschap in verandering en samenwerking.

Dit vraagt aanhoudende inspanning, ontwikkeling en kritisch naar jezelf durven kijken. Maar, zo blijven we relevant, en kunnen we onderscheidend blijven dienen.

The future is human.

Kickstart maken?

Wil je direct met enkele van deze vaardigheden aan de slag?

Claim jouw gratis Toolpack Skills van Morgen