Authenticiteit

Wat is Authenticiteit?

Authenticiteit in de professionele omgeving verwijst naar het zijn van je ware zelf en handelen in overeenstemming met je eigen waarden, overtuigingen en principes.

Waarom is Authenticiteit belangrijk?

Het is belangrijk omdat het de basis vormt voor vertrouwen, geloofwaardigheid en respect in professionele relaties. Authenticiteit draagt bij aan een sterke persoonlijke merkidentiteit en verhoogt de tevredenheid en het engagement van zowel werknemers als klanten.

Hoe werkt Authenticiteit in de praktijk?

In de praktijk betekent authenticiteit dat individuen consequent hun ware karakter tonen in hun interacties, beslissingen en leiderschap, wat leidt tot een groter vertrouwen en samenhang binnen teams.

Hoe kun je in organisaties op een goede manier omgaan met Authenticiteit?

  • Stimuleer een cultuur waarin openheid en echtheid worden gewaardeerd.
  • Ondersteun medewerkers in het uitdrukken van hun unieke perspectieven en ideeën.
  • Waardeer diversiteit en moedig individuele expressie aan.
  • Bied trainingen aan die zelfreflectie en zelfkennis bevorderen.
  • Erken en vier de unieke bijdragen van elk individu.

Conclusie: Authenticiteit is de sleutel tot het bouwen van sterke, vertrouwensvolle relaties en het creëren van een bevredigende werkervaring.

Lezen

  • The Power of Authenticity, door Mike Robbins
  • Authenticity: What Consumers Really Want, door James H. Gilmore en B. Joseph Pine II
  • Be Yourself, Everyone Else is Already Taken: Transform Your Life with the Power of Authenticity, door Mike Robbins

Hoe word ik een betere middenmanager?

Effectiever als middenmanager; altijd tussen twee vuren; een lastige dynamiek. Hoe blijf je wendbaar? 7 dansregels voor midden managers.

Veranderstress, hoe help ik mijn medewerkers ermee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om als leider hiermee om te gaan. Ontdek het hier.

Waarom niemand meer luistert. En wat eraan te doen.

We zijn verleerd om vruchtbaar van visie te verschillen. Want we luisteren niet meer. Gelukkig kan het anders. Ontdek hier hoe.

Broncode voor diepgaande verandering

Veranderen in organisaties is lastig. Zeker als je voorbij gaat aan de psychologie van veranderen; aan de onderstroom. Wat is de broncode van verandering?

Wat voor verandertype ben jij? Test jouw voorkeuren.

Verandering is aan de orde van de dag in moderne organisaties. Welke voorkeuren heb jij in het helpen veranderen van anderen? Test jezelf!

Human skills als troef in het AI tijdperk

AI verandert ons werk. Kennis is hooguit één slimme prompt van ons vandaan: alleen met onze human skills gaan we nog het verschil maken. Wat nu?

Stop met aanspreken!

Stop met aanspreken! Al staat het bovenaan de wensenlijstjes van organisaties. Het heeft doorgaans weinig succes. Is er iets anders aan de hand? Ontdek een andere kijk!

Dat wordt toch niks! Tips om doemdenken productief te tackelen.

Negatieve voorspellingen leggen vaak verbeterinitiatieven plat. Hoe verleg je het gesprek? En hoe krijg je weer vaart in jouw teamoverleggen?

Hoe weet ik dat ik ergens goed in ben?

Hoe kan het toch dat anderen zo zelfverzekerd zijn ook al kunnen ze niet veel? Terwijl jij nog te vaak twijfelt aan je eigen capaciteiten. Hoe zit dat?

Verander geen cultuur! Verander gewoonten

Cultuurverandering, niet doen! Beter is focussen op verbeteren van concreet gewoontegedrag en samenwerking. Dat brengt vaak meer verandering.

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.