Decision Fatigue

Wat is Decision Fatigue?

Decision fatigue verwijst naar de verminderde kwaliteit van beslissingen na een lange reeks van besluitvorming, als gevolg van mentale uitputting.

Waarom is Decision Fatigue belangrijk?

Het is belangrijk omdat het kan leiden tot slechtere besluitvorming, impulsiviteit, en verminderde zelfbeheersing bij werknemers, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de organisatie.

Hoe werkt Decision Fatigue in de praktijk?

In de praktijk kan decision fatigue optreden bij werknemers die voortdurend beslissingen moeten nemen, vooral bij complexe of belangrijke taken, wat kan leiden tot overhaaste of ondoordachte keuzes.

Hoe kun je in organisaties op een goede manier omgaan met Decision Fatigue?

  • Beperken van het aantal beslissingen: Probeer het aantal kleine, minder belangrijke beslissingen te beperken.
  • Prioritering en planning: Moedig het plannen en prioriteren van beslissingen aan, vooral voor belangrijke taken.
  • Pauzes en rusttijden: Zorg voor voldoende pauzes tussen besluitvormingstaken.
  • Delegatie van beslissingen: Delegeer waar mogelijk beslissingen om de druk te verminderen.
  • Bewustwording en training: Creëer bewustwording over decision fatigue en bied training in besluitvormingsvaardigheden en -strategieën.

Conclusie: Bewust omgaan met decision fatigue kan leiden tot betere besluitvorming en verhoogde productiviteit.

Participatie in veranderprocessen, 5 valkuilen om te vermijden

Veranderen is een ingewikkeld, rommelig proces. Hoe meer betrokkenen, hoe groter de uitdaging. Welke valkuilen moet je vermijden bij actieve participatie?

Human skills als troef in het AI tijdperk

AI verandert ons werk. Kennis is hooguit één slimme prompt van ons vandaan: alleen met onze human skills gaan we nog het verschil maken. Wat nu?

Veranderstress, hoe help ik mijn medewerkers ermee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om als leider hiermee om te gaan. Ontdek het hier.

7 handvatten om vertrouwen te herstellen

Vertrouwen is de turbo charger in de onderlinge samenwerking. 7 handvatten en tips om geknakt vertrouwen te herstellen.

Waarom empathische leiders de toekomst hebben

Empathisch leiderschap heeft de toekomst in de relatie- en verbindingsarme thuiswerk wereld. Hoe ontwikkel je empathie?

Broncode voor diepgaande verandering

Veranderen in organisaties is lastig. Zeker als je voorbij gaat aan de psychologie van veranderen; aan de onderstroom. Wat is de broncode van verandering?

Verander geen cultuur! Verander gewoonten

Cultuurverandering, niet doen! Beter is focussen op verbeteren van concreet gewoontegedrag en samenwerking. Dat brengt vaak meer verandering.

Psychologische veiligheid en het omgaan met bezwaren

Hoe ga jij om met weerstand en bezwaren in jouw team? En hoe doe je dit terwijl je de psychologische veiligheid in het team stimuleert?

Hoe blijf ik kalm in stressvolle situaties?

Kalm blijven in een spanningsvolle situatie. Hoe vaak ben jij niet in de stress geschoten als het spannend werd? Ontdek hoe je de rust bewaart met deze techniek.

Hoe kan ik vandaag mijn succes vergroten?

Hoe vergroot jij jouw succes? 7 tips om nu direct jouw persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en meer succes te behalen.

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.