Leerstijlen

Wat zijn leerstijlen?

Leerstijlen zijn de verschillende manieren waarop mensen leren. Ze beschrijven hoe mensen informatie verwerken, nieuwe kennis opnemen en vaardigheden ontwikkelen.

Er zijn verschillende modellen voor leerstijlen, maar de meest bekende is het model van David Kolb. Dit model onderscheidt vier leerstijlen:

  • Actief experimenteren: Deze leerstijl wordt gekenmerkt door een voorkeur voor actie en praktijk. Mensen met deze leerstijl leren het beste door zelf aan de slag te gaan en te ervaren.
  • Reflectief observeren: Deze leerstijl wordt gekenmerkt door een voorkeur voor reflectie en observatie. Mensen met deze leerstijl leren het beste door te observeren, te luisteren en te denken.
  • Conceptueel denken: Deze leerstijl wordt gekenmerkt door een voorkeur voor abstract denken en theorievorming. Mensen met deze leerstijl leren het beste door concepten en modellen te begrijpen.
  • Praktische toepasbaarheid: Deze leerstijl wordt gekenmerkt door een voorkeur voor praktische toepassing. Mensen met deze leerstijl leren het beste door nieuwe kennis en vaardigheden direct toe te passen in de praktijk.

Waarom zijn leerstijlen belangrijk?

Leerstijlen zijn belangrijk in organisatieverandering omdat ze helpen om mensen te begrijpen hoe ze leren. Door rekening te houden met de leerstijlen van medewerkers, kunnen organisaties ervoor zorgen dat veranderingsprocessen effectiever verlopen.

Hoe werken leerstijlen in de praktijk?

In de praktijk kunnen leerstijlen op verschillende manieren worden toegepast in organisatieverandering. Een voorbeeld is het gebruik van verschillende leervormen om aan te sluiten bij verschillende leerstijlen.

Zo kunnen mensen met een actieve leerstijl worden uitgedaagd om nieuwe vaardigheden te oefenen, terwijl mensen met een reflectieve leerstijl kunnen worden gestimuleerd om na te denken over de betekenis van verandering.

Een ander voorbeeld is het geven van feedback op een manier die aansluit bij de leerstijl van de medewerker.

Zo kunnen mensen met een conceptuele leerstijl worden gestimuleerd om hun ideeën te delen, terwijl mensen met een praktische leerstijl kunnen worden gestimuleerd om hun ideeën direct toe te passen.

Hoe kun je in organisaties effectief omgaan met leerstijlen?

Om in organisaties effectief om te gaan met leerstijlen, is het belangrijk om de volgende stappen te nemen:

  • Leerstijlen bewust worden: Als eerste is het belangrijk om je bewust te worden van de verschillende leerstijlen. Dit kun je doen door je medewerkers te laten testen of door je te verdiepen in de verschillende leerstijlmodellen.
  • Leerstijlen van medewerkers in kaart brengen: Vervolgens is het belangrijk om de leerstijlen van je medewerkers in kaart te brengen. Dit kun je doen door medewerkers te interviewen of door ze een leerstijltest te laten afnemen.
  • Rekening houden met leerstijlen in veranderingsprocessen: Als laatste is het belangrijk om rekening te houden met leerstijlen in veranderingsprocessen. Dit kun je doen door verschillende leervormen aan te bieden en door feedback te geven op een manier die aansluit bij de leerstijl van de medewerker.

Conclusie

Leerstijlen zijn een belangrijk onderdeel van organisatieverandering. Door rekening te houden met de leerstijlen van medewerkers, kunnen organisaties ervoor zorgen dat veranderingsprocessen effectiever verlopen.

Relevante literatuur

  • Kolb, D.A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
  • Honey, P., & Mumford, A. (2006). The learning styles of adults. Maidenhead, Berkshire: Peter Honey Publications.
  • De Bruijn, H., & van der Aa, L. (2019). Verandermanagement: Inleiding tot het vakgebied. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam.

 

5 verhalen voor leiders in verandering

Met welke verhalen krijgen leiders mensen mee in de transitie? En met welke vorm van storytelling kun je meer dan ooit het verschil maken?

7 handvatten om vertrouwen te herstellen

Vertrouwen is de turbo charger in de onderlinge samenwerking. 7 handvatten en tips om geknakt vertrouwen te herstellen.

Hoe kan ik mijn creativiteit stimuleren?

Creativiteit vergroten in 6 stappen! NLP technieken die ook jou creatiever maken! Creativiteit kun je ontwikkelen: en deze techniek gaat je daarbij helpen.

Hoe stop ik een ‘ja-maar’ excuus?

Het woordje MAAR lijkt een onstuitbare opmars te maken. Hoe kun je elegant omgaan met deze ‘weerstand’? En hoe breng je iemand op een ander idee?

Wat voor verandertype ben jij? Test jouw voorkeuren.

Verandering is aan de orde van de dag in moderne organisaties. Welke voorkeuren heb jij in het helpen veranderen van anderen? Test jezelf!

Onbenut potentieel: stap uit je teambubbel!

Veel teams maken minder waar dan in potentie aanwezig is. Vanuit onze teambubbel zien we niet wat voor de buitenstaander kraakhelder is. Hoe signaleren we onderpresteren?

Als de leider het ook niet meer weet

Moet je als leider altijd weten wat het concrete resultaat is van de verandering? Het antwoord op deze vraag ontdek je hier.

Verander geen cultuur! Verander gewoonten

Cultuurverandering, niet doen! Beter is focussen op verbeteren van concreet gewoontegedrag en samenwerking. Dat brengt vaak meer verandering.

7 manieren waarmee we motivatie onbedoeld om zeep helpen

Motivatie en energie draaien we ongewild nog te vaak de nek om. 7 manieren waarop we dit doen, en tips om dit te voorkomen.

Wat is Intervisie? Waarom is intervisie belangrijk?

Intervisie is een cruciale tool voor samen dieper leren . Hoe doe je intervisie? Met welke intervisiemethoden? Ontdek het hier.

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.