Carriereplanning

Wat is Carrièreplanning?

Carrièreplanning is het proces waarbij een individu doelen stelt en een plan uitstippelt voor zijn of haar professionele ontwikkeling en loopbaanpad.

Waarom is Carrièreplanning belangrijk?

Het is belangrijk omdat het individuen helpt om bewuste keuzes te maken over hun professionele groei en ontwikkeling, wat leidt tot grotere tevredenheid en succes in hun carrière.

Hoe werkt Carrièreplanning in de praktijk?

Carrièreplanning omvat het beoordelen van persoonlijke vaardigheden en interesses, het verkennen van carrièremogelijkheden, het stellen van korte- en langetermijndoelen, en het nemen van stappen om deze doelen te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld inhouden het volgen van aanvullende opleidingen of het zoeken van mentorship.

Hoe kun je in organisaties op een goede manier omgaan met Carrièreplanning?

 • Bied werknemers hulpmiddelen en middelen voor carrièreplanning.
 • Stimuleer regelmatige gesprekken over carrièredoelen en -ontwikkeling.
 • Bied mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en training.
 • Ondersteun netwerkmogelijkheden en mentorprogramma’s.
 • Evalueer en herzie carrièreplannen regelmatig op basis van individuele en organisatorische behoeften.

Conclusie: Carrièreplanning is een belangrijk aspect van persoonlijke en professionele groei, en organisaties die dit ondersteunen, kunnen een loyaler en meer betrokken personeelsbestand opbouwen.

Literatuur

 • What Color Is Your Parachute? A Practical Manual for Job-Hunters and Career-Changers, door Richard N. Bolles
 • The Career Guide Book for Engineers, door John A. Hoschette
 • The Pathfinder: How to Choose or Change Your Career for a Lifetime of Satisfaction and Success, door Nicholas Lore

Wat is feedback?

Feedback is informatie over het gedrag, de prestaties of de ontwikkeling van een persoon of een organisatie. Het kan worden gegeven door anderen, maar ook door jezelf. Feedback kan zowel positief als negatief zijn, en het kan zowel feitelijk als subjectief zijn.

Waarom is feedback belangrijk?

Feedback is belangrijk omdat het ons helpt om te leren en te groeien. Het kan ons inzicht geven in ons eigen gedrag en prestaties, en het kan ons helpen om onze sterke en zwakke punten te identificeren. Feedback kan ons ook motiveren om onszelf te verbeteren.

Hoe werkt feedback in de praktijk?

Feedback kan op verschillende manieren worden gegeven en ontvangen. Het kan bijvoorbeeld mondeling, schriftelijk of digitaal worden gegeven. Het kan ook individueel of in groepsverband worden gegeven.

Effectieve feedback is specifiek, relevant en opbouwend. Het is belangrijk om feedback te geven die specifiek is over het gedrag of de prestaties die je wilt bespreken. Feedback moet ook relevant zijn voor de context waarin het gedrag of de prestaties zich afspelen. Tot slot moet feedback opbouwend zijn, zodat de ontvanger ervan kan leren en groeien.

Hoe kun je effectief omgaan met feedback?

Als je feedback ontvangt, is het belangrijk om de feedback serieus te nemen, zelfs als je het er niet mee eens bent. Probeer de feedback te begrijpen en te leren van de feedback. Als je het er niet mee eens bent, kun je vragen om meer informatie of om de feedback te herformuleren.

Het is ook belangrijk om feedback te geven op een effectieve manier. Zorg ervoor dat je feedback specifiek, relevant en opbouwend is. Geef feedback in een positieve en constructieve toon.

Conclusie

Feedback is een belangrijk instrument voor organisatieverandering en organisatieontwikkeling. Het kan ons helpen om te leren en te groeien, en het kan ons motiveren om onszelf te verbeteren. Effectieve feedback is specifiek, relevant en opbouwend.

Bronnen

 • Hackman, J. R., & Wageman, R. (2005). A theory of team coaching. Academy of Management Journal, 48(1), 269-287.
 • Kegan, R., & Lahey, L. L. (2009). Immunity to change: How to overcome it and unlock the potential in yourself and your organization. Boston, MA: Harvard Business Review Press.
 • Van Veldhoven, M. F. J., & De Vries, N. K. (2004). Feedback in organisaties: theorie, praktijk en onderzoek. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

 

 

Hoe krijg ik vaker wat ik wil?

Effectief beïnvloeden: om vaker te krijgen wat jij wenst. Leer hier een techniek om te krijgen wat jij wil, waarmee je de ander alleen maar plezier doet.

Ankereffect, hoe benut ik dit in de onderhandeling?

Ontdek hoe jij impact en invloed hebt bij de start van je gesprek. Maak slim gebruik van het ankereffect.

Hoe werk je aan succesvolle verandering in teams?

Ontdek dé sleutel voor teamsucces en leren en ontwikkelen in tijden van verandering. En leer wat een team opmerkelijk helpt presteren.

Hoe stel ik doelen die ik kan waarmaken?

Ooit wel eens een doel niet bereikt? Leer deze NLP techniek gebruiken om jouw doelen uit te lijnen: de logische niveau’s van Robert Dilts.

7 handvatten om vertrouwen te herstellen

Vertrouwen is de turbo charger in de onderlinge samenwerking. 7 handvatten en tips om geknakt vertrouwen te herstellen.

Verslingerd aan gedoe. Hoe komen we tot betere interacties?

Hoe we het elkaar in onze organisaties lastig maken en ons gezamenlijk presteren frustreren. Hoe maken we de weg vrij voor versnelde progressie?

Hoe weet ik dat ik ergens goed in ben?

Hoe kan het toch dat anderen zo zelfverzekerd zijn ook al kunnen ze niet veel? Terwijl jij nog te vaak twijfelt aan je eigen capaciteiten. Hoe zit dat?

Als de leider het ook niet meer weet

Moet je als leider altijd weten wat het concrete resultaat is van de verandering? Het antwoord op deze vraag ontdek je hier.

Wat is Intervisie? Waarom is intervisie belangrijk?

Intervisie is een cruciale tool voor samen dieper leren . Hoe doe je intervisie? Met welke intervisiemethoden? Ontdek het hier.

Veranderstress, hoe kan ik er beter mee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om hiermee om te gaan, en je niet gek te laten maken. Ontdek het hier.

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.