Commitment

Wat is commitment?

Commitment is een begrip dat in de organisatiekunde wordt gebruikt om de mate van betrokkenheid en toewijding van medewerkers aan een organisatie of aan een bepaalde verandering te beschrijven.

Commitment kan worden onderverdeeld in drie verschillende soorten:

  • Continuance commitment: Medewerkers zijn gecommitteerd aan een organisatie of verandering omdat ze er persoonlijk voordeel bij hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een goed salaris of een goede baanzekerheid.
  • Normative commitment: Medewerkers zijn gecommitteerd aan een organisatie of verandering omdat ze vinden dat het hun plicht is om dit te doen, bijvoorbeeld omdat ze zich verbonden voelen met de organisatie of de waarden die deze uitdraagt.
  • Affective commitment: Medewerkers zijn gecommitteerd aan een organisatie of verandering omdat ze er enthousiast over zijn en er een positieve emotionele band mee hebben.

Waarom is commitment belangrijk?

Commitment is belangrijk voor organisatieverandering en organisatieontwikkeling omdat het de kans op succes van deze processen aanzienlijk vergroot.

Medewerkers die gecommitteerd zijn aan een verandering, zijn eerder bereid om zich in te zetten voor deze verandering en om de nodige aanpassingen te maken.

Hoe werkt commitment in de praktijk?

In de praktijk kan commitment op verschillende manieren worden bevorderd.

Een belangrijke factor is communicatie. Medewerkers moeten goed worden geïnformeerd over de redenen voor de verandering en over de impact die deze verandering op hen zal hebben.

Ook is het belangrijk dat medewerkers participeren in het veranderingsproces. Door medewerkers te betrekken, voelen ze zich meer eigenaar van de verandering en zijn ze eerder geneigd om zich ervoor in te zetten.

Hoe kun je in organisaties effectief omgaan met commitment?

Om commitment in organisaties effectief te kunnen omgaan, is het belangrijk om te begrijpen welke factoren van invloed zijn op commitment. Deze factoren zijn onder meer:

  • De aard van de verandering: Sommige veranderingen zijn ingrijpender dan andere. Ingrijpende veranderingen vragen meer commitment van medewerkers.
  • De manier waarop de verandering wordt gecommuniceerd: Goede communicatie is essentieel voor het bevorderen van commitment.
  • De mate waarin medewerkers participeren in het veranderingsproces: Participatie bevordert het gevoel van eigenwaarde en eigenaarschap van medewerkers.
  • De steun van het management: De steun van het management is belangrijk voor het creëren van een klimaat waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en waarin verandering wordt gezien als een kans.

Conclusie

Commitment is een belangrijke factor voor het succes van organisatieverandering en organisatieontwikkeling. Door commitment te bevorderen, kunnen organisaties de kans op succes van deze processen aanzienlijk vergroten.

Bronnen

  • Herscovitch, L., & Meyer, J. P. (2002). Commitment to organizational change: Toward a better understanding of the construct and its measurement. Journal of Applied Psychology, 87(3), 474-487.
  • Meyer, J. P., & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace: Toward a general model. Human Resource Management Review, 11(3), 299-326.
  • Van den Bosch, F. A. J., Volberda, H. W., & de Boer, M. (2012). Managing organizational change: A competency-based approach. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

 

Hoe kan ik mijn stevigheid vergroten?

Ontdek hoe jij meer impact hebt door je steviger neer te zetten! Ja, ook dit is goed aan te leren. Enkele concrete handvatten!

Hoe de samenwerking kan vastlopen. En ook weer vlot kan worden getrokken.

Samenwerken is de grootste kracht van mensen. Maar soms gaat het hopeloos mis. Hoe voorkom je samenwerkingsgedoe? En hoe krijg je weer grip vastlopers?

De Psychologie van Veranderen, zicht krijgen op de onderstroom

Veranderen in organisaties is listig en lastig tegelijk. Ontdek de essenties en wetmatigheden van de Psychologie van Veranderen. En voorkom dat de energie weglekt uit het veranderproces.

Hoe voorkom ik competentie ontwaarding?

Onderhoud aan jouw competenties is van het allergrootste belang. Want ze zijn aan slijtage onderhevig. En worden letterlijk minder waard met de tijd.

7 manieren om een goed idee te molesteren. Welke doen jullie al?

Hoe worden goede ideeën nog te vaak gesaboteerd? Welke technieken zetten jouw collega’s hiervoor in, al dan niet bewust?

Broncode voor diepgaande verandering

Veranderen in organisaties is lastig. Zeker als je voorbij gaat aan de psychologie van veranderen; aan de onderstroom. Wat is de broncode van verandering?

Ankereffect, hoe benut ik dit in de onderhandeling?

Ontdek hoe jij impact en invloed hebt bij de start van je gesprek. Maak slim gebruik van het ankereffect.

Verander geen cultuur! Verander gewoonten

Cultuurverandering, niet doen! Beter is focussen op verbeteren van concreet gewoontegedrag en samenwerking. Dat brengt vaak meer verandering.

Hoe kan ik vandaag mijn succes vergroten?

Hoe vergroot jij jouw succes? 7 tips om nu direct jouw persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en meer succes te behalen.

5 krachtige gewoonten om te floreren in je werk

Wat kun je doen om meer uit je werk te halen? Met welk gewoontegedrag draag jij bij aan meer plezier, voldoening en betekenis? Ontdek het hier.

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.