Wendbaarheid

Wat is wendbaarheid?

Wendbaarheid is de mate waarin een organisatie in staat is om snel en effectief te reageren op veranderingen in de omgeving.

Dit kan gaan om veranderingen in de markt, de technologie, de wet- en regelgeving, of de maatschappij als geheel.

Wendbare organisaties zijn in staat om zich aan te passen aan deze veranderingen, zonder dat dit ten koste gaat van hun prestaties of continuïteit.

Waarom is wendbaarheid belangrijk?

In een steeds sneller veranderende wereld is wendbaarheid voor organisaties van essentieel belang.

Organisaties die niet wendbaar zijn, lopen het risico achterop te raken bij de concurrentie en hun klanten te verliezen.

Wendbaarheid is daarom een belangrijke voorwaarde voor succes in de 21e eeuw.

Hoe werkt wendbaarheid in de praktijk?

Wendbaarheid is een complex begrip dat op verschillende manieren kan worden ingevuld. In de praktijk komt wendbaarheid vaak tot uiting in de volgende aspecten:

  • Flexibele organisatiestructuur: een wendbare organisatie heeft een flexibele organisatiestructuur die gemakkelijk aangepast kan worden aan veranderende omstandigheden.
  • Innovatiegerichtheid: een wendbare organisatie is innovatiegericht en staat open voor nieuwe ideeën en initiatieven.
  • Lerende organisatie: een wendbare organisatie is een lerende organisatie die zich voortdurend aanpast en verbetert.

Hoe kun je in organisaties effectief omgaan met wendbaarheid?

Er zijn verschillende manieren om in organisaties effectief om te gaan met wendbaarheid. Enkele belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Leidinggeven aan wendbaarheid: wendbaarheid begint bij de top van de organisatie. Leiders moeten een duidelijke visie op wendbaarheid uitdragen en ervoor zorgen dat deze wordt geïmplementeerd.
  • Integratie van wendbaarheid: wendbaarheid moet geïntegreerd worden in alle aspecten van de organisatie, van strategie en cultuur tot processen en technologie.
  • Investeren in mensen: wendbare organisaties hebben medewerkers nodig die wendbaar zijn. Dit betekent dat medewerkers over de juiste vaardigheden en attitudes moeten beschikken om om te kunnen gaan met veranderingen.

Conclusie

Wendbaarheid is een belangrijk begrip in de context van organisatieverandering en organisatieontwikkeling.

Organisaties die wendbaar zijn, zijn beter in staat om te reageren op veranderingen en om succesvol te zijn in een steeds sneller veranderende wereld.

Bronnen

  • Barrett, L., & Oborn, E. (2012). The Agility Advantage: How to Adapt to Change and Win in the New Economy. Harvard Business Review Press.
  • Graetz, F., & Smith, J. (2012). The Adaptive Organization: Creating and Leading Organizations That Thrive in Complexity. Harvard Business Review Press.
  • Meijer, G., & van der Sluis, J. (2019). Wendbare organisaties: hoe creëer je een organisatie die kan omgaan met verandering? Amsterdam: Uitgeverij Boom.

 

De Psychologie van Veranderen, zicht krijgen op de onderstroom

Veranderen in organisaties is listig en lastig tegelijk. Ontdek de essenties en wetmatigheden van de Psychologie van Veranderen. En voorkom dat de energie weglekt uit het veranderproces.

Hoe krijg ik vaker wat ik wil?

Effectief beïnvloeden: om vaker te krijgen wat jij wenst. Leer hier een techniek om te krijgen wat jij wil, waarmee je de ander alleen maar plezier doet.

Hoe kan ik mijn creativiteit stimuleren?

Creativiteit vergroten in 6 stappen! NLP technieken die ook jou creatiever maken! Creativiteit kun je ontwikkelen: en deze techniek gaat je daarbij helpen.

Hoe blijf ik kalm in stressvolle situaties?

Kalm blijven in een spanningsvolle situatie. Hoe vaak ben jij niet in de stress geschoten als het spannend werd? Ontdek hoe je de rust bewaart met deze techniek.

Onbenut potentieel: stap uit je teambubbel!

Veel teams maken minder waar dan in potentie aanwezig is. Vanuit onze teambubbel zien we niet wat voor de buitenstaander kraakhelder is. Hoe signaleren we onderpresteren?

Human skills als troef in het AI tijdperk

AI verandert ons werk. Kennis is hooguit één slimme prompt van ons vandaan: alleen met onze human skills gaan we nog het verschil maken. Wat nu?

Participatie in veranderprocessen, 5 valkuilen om te vermijden

Veranderen is een ingewikkeld, rommelig proces. Hoe meer betrokkenen, hoe groter de uitdaging. Welke valkuilen moet je vermijden bij actieve participatie?

7 manieren waarmee we motivatie onbedoeld om zeep helpen

Motivatie en energie draaien we ongewild nog te vaak de nek om. 7 manieren waarop we dit doen, en tips om dit te voorkomen.

Hoe weet ik dat ik ergens goed in ben?

Hoe kan het toch dat anderen zo zelfverzekerd zijn ook al kunnen ze niet veel? Terwijl jij nog te vaak twijfelt aan je eigen capaciteiten. Hoe zit dat?

Dat wordt toch niks! Tips om doemdenken productief te tackelen.

Negatieve voorspellingen leggen vaak verbeterinitiatieven plat. Hoe verleg je het gesprek? En hoe krijg je weer vaart in jouw teamoverleggen?

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.