Wendbaarheid

Wat is wendbaarheid?

Wendbaarheid is de mate waarin een organisatie in staat is om snel en effectief te reageren op veranderingen in de omgeving.

Dit kan gaan om veranderingen in de markt, de technologie, de wet- en regelgeving, of de maatschappij als geheel.

Wendbare organisaties zijn in staat om zich aan te passen aan deze veranderingen, zonder dat dit ten koste gaat van hun prestaties of continuïteit.

Waarom is wendbaarheid belangrijk?

In een steeds sneller veranderende wereld is wendbaarheid voor organisaties van essentieel belang.

Organisaties die niet wendbaar zijn, lopen het risico achterop te raken bij de concurrentie en hun klanten te verliezen.

Wendbaarheid is daarom een belangrijke voorwaarde voor succes in de 21e eeuw.

Hoe werkt wendbaarheid in de praktijk?

Wendbaarheid is een complex begrip dat op verschillende manieren kan worden ingevuld. In de praktijk komt wendbaarheid vaak tot uiting in de volgende aspecten:

  • Flexibele organisatiestructuur: een wendbare organisatie heeft een flexibele organisatiestructuur die gemakkelijk aangepast kan worden aan veranderende omstandigheden.
  • Innovatiegerichtheid: een wendbare organisatie is innovatiegericht en staat open voor nieuwe ideeën en initiatieven.
  • Lerende organisatie: een wendbare organisatie is een lerende organisatie die zich voortdurend aanpast en verbetert.

Hoe kun je in organisaties effectief omgaan met wendbaarheid?

Er zijn verschillende manieren om in organisaties effectief om te gaan met wendbaarheid. Enkele belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Leidinggeven aan wendbaarheid: wendbaarheid begint bij de top van de organisatie. Leiders moeten een duidelijke visie op wendbaarheid uitdragen en ervoor zorgen dat deze wordt geïmplementeerd.
  • Integratie van wendbaarheid: wendbaarheid moet geïntegreerd worden in alle aspecten van de organisatie, van strategie en cultuur tot processen en technologie.
  • Investeren in mensen: wendbare organisaties hebben medewerkers nodig die wendbaar zijn. Dit betekent dat medewerkers over de juiste vaardigheden en attitudes moeten beschikken om om te kunnen gaan met veranderingen.

Conclusie

Wendbaarheid is een belangrijk begrip in de context van organisatieverandering en organisatieontwikkeling.

Organisaties die wendbaar zijn, zijn beter in staat om te reageren op veranderingen en om succesvol te zijn in een steeds sneller veranderende wereld.

Bronnen

  • Barrett, L., & Oborn, E. (2012). The Agility Advantage: How to Adapt to Change and Win in the New Economy. Harvard Business Review Press.
  • Graetz, F., & Smith, J. (2012). The Adaptive Organization: Creating and Leading Organizations That Thrive in Complexity. Harvard Business Review Press.
  • Meijer, G., & van der Sluis, J. (2019). Wendbare organisaties: hoe creëer je een organisatie die kan omgaan met verandering? Amsterdam: Uitgeverij Boom.

 

Als de leider het ook niet meer weet

Moet je als leider altijd weten wat het concrete resultaat is van de verandering? Het antwoord op deze vraag ontdek je hier.

Hoe word ik een betere middenmanager?

Effectiever als middenmanager; altijd tussen twee vuren; een lastige dynamiek. Hoe blijf je wendbaar? 7 dansregels voor midden managers.

Hoe blijf ik kalm in stressvolle situaties?

Kalm blijven in een spanningsvolle situatie. Hoe vaak ben jij niet in de stress geschoten als het spannend werd? Ontdek hoe je de rust bewaart met deze techniek.

7 handvatten om vertrouwen te herstellen

Vertrouwen is de turbo charger in de onderlinge samenwerking. 7 handvatten en tips om geknakt vertrouwen te herstellen.

Hoe kan ik effectiever communiceren?

Ontdek in dit artikel wat communicatie precies is, en hoe jij nog effectiever kunt leren communiceren!

Verslingerd aan gedoe. Hoe komen we tot betere interacties?

Hoe we het elkaar in onze organisaties lastig maken en ons gezamenlijk presteren frustreren. Hoe maken we de weg vrij voor versnelde progressie?

Hoe je creatieve brein jouw toekomst bepaalt

In een wereld die verandert wordt onze creativiteit steeds belangrijker. Ontdek hier hoe je rechterbrein verschil maakt in jouw organisatie.

Veranderstress, hoe kan ik er beter mee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om hiermee om te gaan, en je niet gek te laten maken. Ontdek het hier.

Hoe kan ik vandaag mijn succes vergroten?

Hoe vergroot jij jouw succes? 7 tips om nu direct jouw persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en meer succes te behalen.

Drie manieren waarop we verandering blokkeren

Herken jij de mechanismen waarmee we organisatieverandering afremmen en tegenhouden? Over wat je hieraan kunt doen.

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.