Betrokkenheid

Wat is Betrokkenheid?

Betrokkenheid in een organisatorische context verwijst naar de mate waarin medewerkers zich toegewijd en verbonden voelen met hun werk en de organisatie.

Waarom is Betrokkenheid belangrijk?

Betrokkenheid is belangrijk omdat hoge betrokkenheid leidt tot betere werkprestaties, lagere personeelsverloop, hogere klanttevredenheid en uiteindelijk tot een sterkere financiële prestatie van de organisatie.

Hoe werkt Betrokkenheid in de praktijk?

In de praktijk betekent betrokkenheid dat werknemers actief deelnemen aan hun werk en zich inzetten voor de doelen van de organisatie. Werknemers die betrokken zijn, nemen vaak het initiatief, delen ideeën en zoeken naar manieren om hun werk en de werkomgeving te verbeteren.

Hoe kun je in organisaties op een goede manier omgaan met Betrokkenheid?

  • Zorg voor duidelijke communicatie over bedrijfsdoelen en de rol van werknemers daarin.
  • Bied mogelijkheden voor professionele groei en ontwikkeling.
  • Creëer een ondersteunende en positieve werkomgeving.
  • Geef medewerkers inspraak en betrek ze bij besluitvormingsprocessen.
  • Erken en waardeer de inspanningen en bijdragen van werknemers.

Conclusie: Betrokkenheid van medewerkers is een cruciaal element voor het succes en de levensvatbaarheid van een organisatie en vereist aandacht en inspanning van het management.

Lezen

  • First, Break All The Rules: What the World’s Greatest Managers Do Differently, door Marcus Buckingham en Curt Coffman
  • Employee Engagement for Everyone: 4 Keys to Happiness and Fulfillment at Work, door Kevin Kruse
  • The Employee Experience Advantage: How to Win the War for Talent by Giving Employees the Workspaces they Want, the Tools they Need, and a Culture They Can Celebrate, door Jacob Morgan

Veranderstress, hoe kan ik er beter mee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om hiermee om te gaan, en je niet gek te laten maken. Ontdek het hier.

Hoe krijg ik vaker wat ik wil?

Effectief beïnvloeden: om vaker te krijgen wat jij wenst. Leer hier een techniek om te krijgen wat jij wil, waarmee je de ander alleen maar plezier doet.

Stop met aanspreken!

Stop met aanspreken! Al staat het bovenaan de wensenlijstjes van organisaties. Het heeft doorgaans weinig succes. Is er iets anders aan de hand? Ontdek een andere kijk!

Broncode voor diepgaande verandering

Veranderen in organisaties is lastig. Zeker als je voorbij gaat aan de psychologie van veranderen; aan de onderstroom. Wat is de broncode van verandering?

Hoe voorkom ik competentie ontwaarding?

Onderhoud aan jouw competenties is van het allergrootste belang. Want ze zijn aan slijtage onderhevig. En worden letterlijk minder waard met de tijd.

5 krachtige gewoonten om te floreren in je werk

Wat kun je doen om meer uit je werk te halen? Met welk gewoontegedrag draag jij bij aan meer plezier, voldoening en betekenis? Ontdek het hier.

Verander geen cultuur! Verander gewoonten

Cultuurverandering, niet doen! Beter is focussen op verbeteren van concreet gewoontegedrag en samenwerking. Dat brengt vaak meer verandering.

Hoe weet ik dat ik ergens goed in ben?

Hoe kan het toch dat anderen zo zelfverzekerd zijn ook al kunnen ze niet veel? Terwijl jij nog te vaak twijfelt aan je eigen capaciteiten. Hoe zit dat?

Veranderstress, hoe help ik mijn medewerkers ermee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om als leider hiermee om te gaan. Ontdek het hier.

De Psychologie van Veranderen, zicht krijgen op de onderstroom

Veranderen in organisaties is listig en lastig tegelijk. Ontdek de essenties en wetmatigheden van de Psychologie van Veranderen. En voorkom dat de energie weglekt uit het veranderproces.

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.