Conflictmanagement

Wat is conflictmanagement?

Conflictmanagement is het proces van het effectief omgaan met conflicten. Dit omvat het identificeren, begrijpen en oplossen van conflicten, zowel binnen als tussen individuen, groepen en organisaties.

Waarom is conflictmanagement belangrijk?

Conflicten zijn een natuurlijk onderdeel van het leven, ook in organisaties. Ze kunnen echter negatieve gevolgen hebben voor de productiviteit, het welzijn van medewerkers en de prestaties van de organisatie. Effectief conflictmanagement kan deze negatieve gevolgen voorkomen of beperken.

Hoe werkt conflictmanagement in de praktijk?

In de praktijk van conflictmanagement wordt vaak gebruik gemaakt van een stappenplan. Dit stappenplan kan variëren, maar bestaat in het algemeen uit de volgende stappen:

  1. Identificatie: Het is belangrijk om de conflictsituatie te identificeren en de betrokken partijen te identificeren.
  2. Analyse: Het is belangrijk om de conflictsituatie te analyseren en de onderliggende oorzaken van het conflict te begrijpen.
  3. Oplossing: Het is belangrijk om een oplossing te vinden voor het conflict die voor alle betrokken partijen acceptabel is.

Hoe kun je in organisaties effectief omgaan met conflicten?

Er zijn verschillende manieren om in organisaties effectief om te gaan met conflicten. Een aantal belangrijke principes zijn:

  • Open communicatie: Het is belangrijk om open en eerlijk met elkaar te communiceren over het conflict.
  • Respect: Het is belangrijk om elkaar met respect te behandelen, ook tijdens het conflict.
  • Focus op de oplossing: Het is belangrijk om te focussen op het vinden van een oplossing voor het conflict, niet op de schuldvraag.

Conclusie

Conflictmanagement is een belangrijke vaardigheid voor iedereen die in een organisatie werkt. Effectief conflictmanagement kan negatieve gevolgen van conflicten voorkomen of beperken, en kan bijdragen aan een positieve en productieve werkomgeving.

Bronnen

  • Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (1991). Getting to yes: Negotiating agreement without giving in. New York: Penguin Books.
  • Kiesler, S. (2004). Negotiation principles for results: Getting and keeping what you want. New York: Penguin Books.
  • Van de Vliert, E. (1997). Conflicten: Theorie en praktijk. Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

Hoe kan ik mijn stevigheid vergroten?

Ontdek hoe jij meer impact hebt door je steviger neer te zetten! Ja, ook dit is goed aan te leren. Enkele concrete handvatten!

Hoe voorkom ik competentie ontwaarding?

Onderhoud aan jouw competenties is van het allergrootste belang. Want ze zijn aan slijtage onderhevig. En worden letterlijk minder waard met de tijd.

Wat voor verandertype ben jij? Test jouw voorkeuren.

Verandering is aan de orde van de dag in moderne organisaties. Welke voorkeuren heb jij in het helpen veranderen van anderen? Test jezelf!

5 krachtige gewoonten om te floreren in je werk

Wat kun je doen om meer uit je werk te halen? Met welk gewoontegedrag draag jij bij aan meer plezier, voldoening en betekenis? Ontdek het hier.

Ankereffect, hoe benut ik dit in de onderhandeling?

Ontdek hoe jij impact en invloed hebt bij de start van je gesprek. Maak slim gebruik van het ankereffect.

5 verhalen voor leiders in verandering

Met welke verhalen krijgen leiders mensen mee in de transitie? En met welke vorm van storytelling kun je meer dan ooit het verschil maken?

Hoe de samenwerking kan vastlopen. En ook weer vlot kan worden getrokken.

Samenwerken is de grootste kracht van mensen. Maar soms gaat het hopeloos mis. Hoe voorkom je samenwerkingsgedoe? En hoe krijg je weer grip vastlopers?

Verander geen cultuur! Verander gewoonten

Cultuurverandering, niet doen! Beter is focussen op verbeteren van concreet gewoontegedrag en samenwerking. Dat brengt vaak meer verandering.

Als de leider het ook niet meer weet

Moet je als leider altijd weten wat het concrete resultaat is van de verandering? Het antwoord op deze vraag ontdek je hier.

Stop met aanspreken!

Stop met aanspreken! Al staat het bovenaan de wensenlijstjes van organisaties. Het heeft doorgaans weinig succes. Is er iets anders aan de hand? Ontdek een andere kijk!

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.