Groeimindset

Wat is een groei mindset?

Een groei mindset is een overtuiging dat intelligentie en vaardigheden kunnen worden ontwikkeld door hard te werken en door uitdagingen aan te gaan. Mensen met een groei mindset geloven dat ze kunnen leren en groeien, ook op latere leeftijd. Ze zijn nieuwsgierig, creatief en gericht op ontwikkeling.

Waarom is een groei mindset belangrijk?

Een groei mindset is belangrijk voor organisatieverandering omdat het medewerkers helpt om uitdagingen aan te gaan en zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Mensen met een groei mindset zijn meer geneigd om risico’s te nemen, fouten te maken en van feedback te leren. Dit zijn allemaal belangrijke vaardigheden voor het succesvol doorvoeren van organisatieveranderingen.

Hoe werkt een groei mindset in de praktijk?

In de praktijk kan een groei mindset op verschillende manieren bijdragen aan organisatieverandering. Zo kunnen medewerkers met een groei mindset:

  • Beter omgaan met tegenslagen: Door te geloven dat ze kunnen leren van hun fouten, zijn mensen met een groei mindset minder snel ontmoedigd door tegenslagen. Dit kan hen helpen om door te gaan met het doorvoeren van veranderingen, ook als er obstakels op hun pad komen.
  • Meer open staan voor nieuwe ideeën: Mensen met een groei mindset zijn nieuwsgierig en creatief. Ze zijn meer geneigd om nieuwe ideeën te overwegen, ook als die afwijken van de status quo. Dit kan helpen om nieuwe oplossingen te vinden voor de uitdagingen die gepaard gaan met organisatieveranderingen.
  • Beter samenwerken: Mensen met een groei mindset zijn gericht op ontwikkeling. Ze zijn meer geneigd om samen te werken met anderen om te leren en te groeien. Dit kan helpen om een positieve en ondersteunende cultuur te creëren voor organisatieverandering.

Hoe kun je in organisaties effectief omgaan met een groei mindset?

Er zijn verschillende manieren om in organisaties effectief om te gaan met een groei mindset. Enkele voorbeelden zijn:

  • Leidinggevenden kunnen een groei mindset uitdragen: Leiders die een groei mindset hebben, kunnen een voorbeeldfunctie zijn voor hun medewerkers. Door zelf risico’s te nemen, fouten te maken en van feedback te leren, kunnen ze medewerkers inspireren om hetzelfde te doen.
  • Organisaties kunnen een leercultuur creëren: Organisaties kunnen een leercultuur creëren door medewerkers de kans te geven om te leren en te groeien. Dit kan door middel van trainingen, opleidingen, coaching en andere ontwikkelingsmogelijkheden.
  • Organisaties kunnen feedback stimuleren: Feedback is belangrijk voor het ontwikkelen van een groei mindset. Organisaties kunnen feedback stimuleren door medewerkers feedback te geven, maar ook door medewerkers aan te moedigen om feedback aan elkaar te geven.

Conclusie

Een groei mindset is een belangrijke factor voor succesvolle organisatieverandering. Door medewerkers te helpen om een groei mindset te ontwikkelen, kunnen organisaties de kans op het succesvol doorvoeren van veranderingen vergroten.

Bronnen

  • Dweck, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success. New York: Random House.
  • Duckworth, A. L., Peterson, C., Matthews, M. D., & Kelly, D. R. (2007). Grit: Perseverance and passion for long-term goals. Journal of Personality and Social Psychology, 92(6), 1087-1101.
  • Grant, A. M. (2016). Originals: How non-conformists move the world. New York: Viking.

 

Veranderstress, hoe help ik mijn medewerkers ermee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om als leider hiermee om te gaan. Ontdek het hier.

Hoe kan ik effectiever communiceren?

Ontdek in dit artikel wat communicatie precies is, en hoe jij nog effectiever kunt leren communiceren!

Win-win-win onderhandelen in participatieprocessen

Complexe vraagstukken kraken door professionals te mobiliseren: je wint er veel mee! En hebt er een uitdaging bij! Hoe blijf je uit de argumentenpolonaize?

Hoe stop ik een ‘ja-maar’ excuus?

Het woordje MAAR lijkt een onstuitbare opmars te maken. Hoe kun je elegant omgaan met deze ‘weerstand’? En hoe breng je iemand op een ander idee?

Hoe je creatieve brein jouw toekomst bepaalt

In een wereld die verandert wordt onze creativiteit steeds belangrijker. Ontdek hier hoe je rechterbrein verschil maakt in jouw organisatie.

Hoe kan ik mijn creativiteit stimuleren?

Creativiteit vergroten in 6 stappen! NLP technieken die ook jou creatiever maken! Creativiteit kun je ontwikkelen: en deze techniek gaat je daarbij helpen.

Broncode voor diepgaande verandering

Veranderen in organisaties is lastig. Zeker als je voorbij gaat aan de psychologie van veranderen; aan de onderstroom. Wat is de broncode van verandering?

Stop met aanspreken!

Stop met aanspreken! Al staat het bovenaan de wensenlijstjes van organisaties. Het heeft doorgaans weinig succes. Is er iets anders aan de hand? Ontdek een andere kijk!

Wat voor verandertype ben jij? Test jouw voorkeuren.

Verandering is aan de orde van de dag in moderne organisaties. Welke voorkeuren heb jij in het helpen veranderen van anderen? Test jezelf!

Drie manieren waarop we verandering blokkeren

Herken jij de mechanismen waarmee we organisatieverandering afremmen en tegenhouden? Over wat je hieraan kunt doen.

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.