Leiderschap

Wat is leiderschap?

Leiderschap is het vermogen om anderen te inspireren en motiveren om gezamenlijke doelen te bereiken. Leiders zijn in staat om richting te geven, mensen te verbinden en verandering te bewerkstelligen.

Waarom is leiderschap belangrijk?

Leiderschap is belangrijk voor organisatieverandering en organisatieontwikkeling omdat het de sleutel is tot het succesvolle implementeren van veranderingen.

Leiders zijn in staat om het draagvlak voor verandering te creëren, mensen te motiveren om te veranderen en obstakels weg te nemen.

Hoe werkt leiderschap in de praktijk?

Leiderschap in de praktijk is een complexe en dynamische activiteit. Leiders moeten in staat zijn om te schakelen tussen verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

Ze moeten bijvoorbeeld in staat zijn om visie te creëren, mensen te inspireren, conflicten op te lossen en veranderingen te managen.

Hoe kun je in organisaties effectief omgaan met leiderschap?

Er zijn verschillende manieren om in organisaties effectief om te gaan met leiderschap.

Een belangrijke factor is het creëren van een cultuur waarin leiderschap wordt gewaardeerd en ondersteund.

Dit kan worden gedaan door leiderschapsontwikkelingsprogramma’s te bieden, leiders te belonen voor hun prestaties en een omgeving te creëren waarin leiders kunnen floreren.

Conclusie

Leiderschap is een essentiële factor voor succesvolle organisatieverandering en organisatieontwikkeling.

Leiders zijn in staat om het draagvlak voor verandering te creëren, mensen te motiveren om te veranderen en obstakels weg te nemen.

Om in organisaties effectief om te gaan met leiderschap is het belangrijk om een cultuur te creëren waarin leiderschap wordt gewaardeerd en ondersteund.

Bronnen

  • Yukl, G. (2012). Leadership in organizations (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
  • Bass, B. M. (1990). Bass & Stogdill’s handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications (3rd ed.). New York, NY: Free Press.
  • De Vries, M. F. R., & Bakker, R. M. (2012). Leiderschap in turbulente tijden. Amsterdam: Pearson.

 

7 manieren om een goed idee te molesteren. Welke doen jullie al?

Hoe worden goede ideeën nog te vaak gesaboteerd? Welke technieken zetten jouw collega’s hiervoor in, al dan niet bewust?

Leiderschap na de pandemie

Leiderschap is voorgoed veranderd. Werken wordt na Covid niet meer hetzelfde. Welke uitdagingen liggen er voor leiders? Ontdek het hier.

Verslingerd aan gedoe. Hoe komen we tot betere interacties?

Hoe we het elkaar in onze organisaties lastig maken en ons gezamenlijk presteren frustreren. Hoe maken we de weg vrij voor versnelde progressie?

Hoe kan ik mijn stevigheid vergroten?

Ontdek hoe jij meer impact hebt door je steviger neer te zetten! Ja, ook dit is goed aan te leren. Enkele concrete handvatten!

Onbenut potentieel: stap uit je teambubbel!

Veel teams maken minder waar dan in potentie aanwezig is. Vanuit onze teambubbel zien we niet wat voor de buitenstaander kraakhelder is. Hoe signaleren we onderpresteren?

Hoe werk je aan succesvolle verandering in teams?

Ontdek dé sleutel voor teamsucces en leren en ontwikkelen in tijden van verandering. En leer wat een team opmerkelijk helpt presteren.

Hoe voorkom ik competentie ontwaarding?

Onderhoud aan jouw competenties is van het allergrootste belang. Want ze zijn aan slijtage onderhevig. En worden letterlijk minder waard met de tijd.

7 handvatten om vertrouwen te herstellen

Vertrouwen is de turbo charger in de onderlinge samenwerking. 7 handvatten en tips om geknakt vertrouwen te herstellen.

De Psychologie van Veranderen, zicht krijgen op de onderstroom

Veranderen in organisaties is listig en lastig tegelijk. Ontdek de essenties en wetmatigheden van de Psychologie van Veranderen. En voorkom dat de energie weglekt uit het veranderproces.

Als de leider het ook niet meer weet

Moet je als leider altijd weten wat het concrete resultaat is van de verandering? Het antwoord op deze vraag ontdek je hier.

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.