Organisatiecultuur

Wat is organisatiecultuur?

Organisatiecultuur is het geheel van waarden, normen, overtuigingen, gedragsregels en verwachtingen dat in een organisatie heerst. Het bepaalt hoe mensen in een organisatie met elkaar omgaan, hoe beslissingen worden genomen en hoe werk wordt uitgevoerd.

Waarom is organisatiecultuur belangrijk?

Organisatiecultuur speelt een belangrijke rol bij organisatieverandering en organisatieontwikkeling. Het kan een katalysator zijn voor verandering, maar ook een belemmering. Een positieve organisatiecultuur kan helpen om veranderingen te implementeren en de gewenste resultaten te bereiken.

Hoe werkt organisatiecultuur in de praktijk?

Organisatiecultuur werkt in de praktijk op verschillende manieren. Ten eerste kan het een rol spelen bij het gedrag van medewerkers. Medewerkers die zich verbonden voelen met de organisatiecultuur, zijn eerder geneigd om veranderingen te ondersteunen. Ten tweede kan organisatiecultuur een rol spelen bij de besluitvorming. In organisaties met een sterke cultuur worden beslissingen vaak genomen op basis van de waarden en normen van de organisatie. Ten derde kan organisatiecultuur een rol spelen bij de uitvoering van werk. In organisaties met een sterke cultuur is er vaak meer samenwerking en minder conflicten.

Hoe kun je in organisaties effectief omgaan met organisatiecultuur?

Er zijn verschillende manieren om in organisaties effectief om te gaan met organisatiecultuur. Een belangrijke stap is om de organisatiecultuur te begrijpen. Dit kan door middel van interviews, observaties en surveys.

Vervolgens is het belangrijk om de rol van organisatiecultuur bij organisatieverandering en organisatieontwikkeling te bepalen. A

ls organisatiecultuur een belemmering voor verandering is, kan er actie worden ondernomen om de cultuur te veranderen. Dit kan o.a. door middel van trainingen, workshops en andere interventies.

Conclusie

Organisatiecultuur is een complex fenomeen dat een belangrijke rol speelt bij organisatieverandering en organisatieontwikkeling. Het is belangrijk om de organisatiecultuur te begrijpen en te beheren om succesvolle veranderingen te implementeren.

Bronnen

  • Schein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
  • Hofstede, G. (2011). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
  • Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C. (2012). Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Global Business (3rd ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.

 

7 manieren waarmee we motivatie onbedoeld om zeep helpen

Motivatie en energie draaien we ongewild nog te vaak de nek om. 7 manieren waarop we dit doen, en tips om dit te voorkomen.

5 krachtige gewoonten om te floreren in je werk

Wat kun je doen om meer uit je werk te halen? Met welk gewoontegedrag draag jij bij aan meer plezier, voldoening en betekenis? Ontdek het hier.

Human skills als troef in het AI tijdperk

AI verandert ons werk. Kennis is hooguit één slimme prompt van ons vandaan: alleen met onze human skills gaan we nog het verschil maken. Wat nu?

Hoe voorkom ik competentie ontwaarding?

Onderhoud aan jouw competenties is van het allergrootste belang. Want ze zijn aan slijtage onderhevig. En worden letterlijk minder waard met de tijd.

Win-win-win onderhandelen in participatieprocessen

Complexe vraagstukken kraken door professionals te mobiliseren: je wint er veel mee! En hebt er een uitdaging bij! Hoe blijf je uit de argumentenpolonaize?

Hoe werk je aan succesvolle verandering in teams?

Ontdek dé sleutel voor teamsucces en leren en ontwikkelen in tijden van verandering. En leer wat een team opmerkelijk helpt presteren.

Wat voor verandertype ben jij? Test jouw voorkeuren.

Verandering is aan de orde van de dag in moderne organisaties. Welke voorkeuren heb jij in het helpen veranderen van anderen? Test jezelf!

Als de leider het ook niet meer weet

Moet je als leider altijd weten wat het concrete resultaat is van de verandering? Het antwoord op deze vraag ontdek je hier.

Hoe word ik een betere middenmanager?

Effectiever als middenmanager; altijd tussen twee vuren; een lastige dynamiek. Hoe blijf je wendbaar? 7 dansregels voor midden managers.

Hoe blijf ik kalm in stressvolle situaties?

Kalm blijven in een spanningsvolle situatie. Hoe vaak ben jij niet in de stress geschoten als het spannend werd? Ontdek hoe je de rust bewaart met deze techniek.

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.