Organisatiecultuur

Wat is organisatiecultuur?

Organisatiecultuur is het geheel van waarden, normen, overtuigingen, gedragsregels en verwachtingen dat in een organisatie heerst. Het bepaalt hoe mensen in een organisatie met elkaar omgaan, hoe beslissingen worden genomen en hoe werk wordt uitgevoerd.

Waarom is organisatiecultuur belangrijk?

Organisatiecultuur speelt een belangrijke rol bij organisatieverandering en organisatieontwikkeling. Het kan een katalysator zijn voor verandering, maar ook een belemmering. Een positieve organisatiecultuur kan helpen om veranderingen te implementeren en de gewenste resultaten te bereiken.

Hoe werkt organisatiecultuur in de praktijk?

Organisatiecultuur werkt in de praktijk op verschillende manieren. Ten eerste kan het een rol spelen bij het gedrag van medewerkers. Medewerkers die zich verbonden voelen met de organisatiecultuur, zijn eerder geneigd om veranderingen te ondersteunen. Ten tweede kan organisatiecultuur een rol spelen bij de besluitvorming. In organisaties met een sterke cultuur worden beslissingen vaak genomen op basis van de waarden en normen van de organisatie. Ten derde kan organisatiecultuur een rol spelen bij de uitvoering van werk. In organisaties met een sterke cultuur is er vaak meer samenwerking en minder conflicten.

Hoe kun je in organisaties effectief omgaan met organisatiecultuur?

Er zijn verschillende manieren om in organisaties effectief om te gaan met organisatiecultuur. Een belangrijke stap is om de organisatiecultuur te begrijpen. Dit kan door middel van interviews, observaties en surveys.

Vervolgens is het belangrijk om de rol van organisatiecultuur bij organisatieverandering en organisatieontwikkeling te bepalen. A

ls organisatiecultuur een belemmering voor verandering is, kan er actie worden ondernomen om de cultuur te veranderen. Dit kan o.a. door middel van trainingen, workshops en andere interventies.

Conclusie

Organisatiecultuur is een complex fenomeen dat een belangrijke rol speelt bij organisatieverandering en organisatieontwikkeling. Het is belangrijk om de organisatiecultuur te begrijpen en te beheren om succesvolle veranderingen te implementeren.

Bronnen

  • Schein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
  • Hofstede, G. (2011). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
  • Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C. (2012). Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Global Business (3rd ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.

 

5 krachtige gewoonten om te floreren in je werk

Wat kun je doen om meer uit je werk te halen? Met welk gewoontegedrag draag jij bij aan meer plezier, voldoening en betekenis? Ontdek het hier.

Leiderschap na de pandemie

Leiderschap is voorgoed veranderd. Werken wordt na Covid niet meer hetzelfde. Welke uitdagingen liggen er voor leiders? Ontdek het hier.

Hoe kan ik effectiever communiceren?

Ontdek in dit artikel wat communicatie precies is, en hoe jij nog effectiever kunt leren communiceren!

De Psychologie van Veranderen, zicht krijgen op de onderstroom

Veranderen in organisaties is listig en lastig tegelijk. Ontdek de essenties en wetmatigheden van de Psychologie van Veranderen. En voorkom dat de energie weglekt uit het veranderproces.

Waarom niemand meer luistert. En wat eraan te doen.

We zijn verleerd om vruchtbaar van visie te verschillen. Want we luisteren niet meer. Gelukkig kan het anders. Ontdek hier hoe.

Omgaan met een BANI wereld

Hoe houd jij je staande in deze chaotische wereld? Na een VUCA omgeving spreken we nu steeds vaker over een BANI wereld. Lees hier meer.

Dat wordt toch niks! Tips om doemdenken productief te tackelen.

Negatieve voorspellingen leggen vaak verbeterinitiatieven plat. Hoe verleg je het gesprek? En hoe krijg je weer vaart in jouw teamoverleggen?

Waarom empathische leiders de toekomst hebben

Empathisch leiderschap heeft de toekomst in de relatie- en verbindingsarme thuiswerk wereld. Hoe ontwikkel je empathie?

Human skills als troef in het AI tijdperk

AI verandert ons werk. Kennis is hooguit één slimme prompt van ons vandaan: alleen met onze human skills gaan we nog het verschil maken. Wat nu?

7 manieren om een goed idee te molesteren. Welke doen jullie al?

Hoe worden goede ideeën nog te vaak gesaboteerd? Welke technieken zetten jouw collega’s hiervoor in, al dan niet bewust?

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.