Appreciative Inquiry

Wat is Appreciative Inquiry?

Appreciative Inquiry (AI) is een methode voor organisatieverandering die zich richt op het versterken van de positieve krachten en mogelijkheden binnen een organisatie. AI gaat uit van de gedachte dat organisaties zich het beste kunnen ontwikkelen door te focussen op wat al goed gaat, in plaats van te richten op wat er mis is.

Waarom is Appreciative Inquiry belangrijk?

AI is belangrijk omdat het een positieve en constructieve benadering van organisatieverandering biedt. AI kan helpen om een positieve veranderingscultuur te creëren, waarin medewerkers zich gemotiveerd en betrokken voelen. Bovendien kan AI leiden tot duurzamere veranderingen, omdat deze voortbouwen op bestaande sterke punten.

Hoe werkt Appreciative Inquiry in de praktijk?

AI wordt vaak uitgevoerd in een reeks stappen, die hieronder worden weergegeven:

  1. Discover: In deze fase wordt er onderzoek gedaan naar de positieve krachten en mogelijkheden binnen de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van interviews, focusgroepen of surveys.
  2. Dream: In deze fase wordt er samen gedroomd over de gewenste toekomst van de organisatie. Dit gebeurt door middel van visioning- en storytelling-oefeningen.
  3. Design: In deze fase wordt er een plan gemaakt voor de implementatie van de gewenste toekomst.
  4. Destiny: In deze fase wordt het plan geïmplementeerd en wordt er gemonitord of de gewenste resultaten worden bereikt.

Hoe kun je in organisaties effectief omgaan met Appreciative Inquiry?

Om Appreciative Inquiry effectief in te zetten in organisaties, is het belangrijk om rekening te houden met de volgende factoren:

  • Leidinggevende steun: De steun van het management is essentieel voor het succes van AI.
  • Participatie: AI is een participatieve methode. Het is belangrijk dat alle betrokkenen zich gehoord en gewaardeerd voelen.
  • Flexibiliteit: AI is een iteratief proces. Het is belangrijk om flexibel te zijn en aanpassingen te doen waar nodig.

Conclusie

Appreciative Inquiry is een krachtige methode voor organisatieverandering die zich richt op het versterken van de positieve krachten en mogelijkheden binnen een organisatie. AI kan helpen om een positieve veranderingscultuur te creëren, duurzamere veranderingen te realiseren en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten.

Bronnen

  • Cooperrider, D. L., & Srivastva, S. (1987). Appreciative inquiry in organizational development: Toward a methodology for positive futures. Research in organizational change and development, 1, 129-169.
  • Whitney, D., & Trosten-Bloom, A. (2006). The power of appreciative inquiry: A practical guide to positive change. Berrett-Koehler Publishers.
  • Van Harte, J., & Lingsma, M. (2013). Waarderend onderzoek: Inleiding en handleiding. Boom Lemma.

 

Hoe kan ik vandaag mijn succes vergroten?

Hoe vergroot jij jouw succes? 7 tips om nu direct jouw persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en meer succes te behalen.

Onbenut potentieel: stap uit je teambubbel!

Veel teams maken minder waar dan in potentie aanwezig is. Vanuit onze teambubbel zien we niet wat voor de buitenstaander kraakhelder is. Hoe signaleren we onderpresteren?

Participatie in veranderprocessen, 5 valkuilen om te vermijden

Veranderen is een ingewikkeld, rommelig proces. Hoe meer betrokkenen, hoe groter de uitdaging. Welke valkuilen moet je vermijden bij actieve participatie?

Hoe de samenwerking kan vastlopen. En ook weer vlot kan worden getrokken.

Samenwerken is de grootste kracht van mensen. Maar soms gaat het hopeloos mis. Hoe voorkom je samenwerkingsgedoe? En hoe krijg je weer grip vastlopers?

Hoe kan ik mijn stevigheid vergroten?

Ontdek hoe jij meer impact hebt door je steviger neer te zetten! Ja, ook dit is goed aan te leren. Enkele concrete handvatten!

Veranderstress, hoe help ik mijn medewerkers ermee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om als leider hiermee om te gaan. Ontdek het hier.

Als de leider het ook niet meer weet

Moet je als leider altijd weten wat het concrete resultaat is van de verandering? Het antwoord op deze vraag ontdek je hier.

Hoe kan ik effectiever communiceren?

Ontdek in dit artikel wat communicatie precies is, en hoe jij nog effectiever kunt leren communiceren!

Hoe krijg ik vaker wat ik wil?

Effectief beïnvloeden: om vaker te krijgen wat jij wenst. Leer hier een techniek om te krijgen wat jij wil, waarmee je de ander alleen maar plezier doet.

Wat is Intervisie? Waarom is intervisie belangrijk?

Intervisie is een cruciale tool voor samen dieper leren . Hoe doe je intervisie? Met welke intervisiemethoden? Ontdek het hier.

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.