Appreciative Inquiry

Wat is Appreciative Inquiry?

Appreciative Inquiry (AI) is een methode voor organisatieverandering die zich richt op het versterken van de positieve krachten en mogelijkheden binnen een organisatie. AI gaat uit van de gedachte dat organisaties zich het beste kunnen ontwikkelen door te focussen op wat al goed gaat, in plaats van te richten op wat er mis is.

Waarom is Appreciative Inquiry belangrijk?

AI is belangrijk omdat het een positieve en constructieve benadering van organisatieverandering biedt. AI kan helpen om een positieve veranderingscultuur te creëren, waarin medewerkers zich gemotiveerd en betrokken voelen. Bovendien kan AI leiden tot duurzamere veranderingen, omdat deze voortbouwen op bestaande sterke punten.

Hoe werkt Appreciative Inquiry in de praktijk?

AI wordt vaak uitgevoerd in een reeks stappen, die hieronder worden weergegeven:

  1. Discover: In deze fase wordt er onderzoek gedaan naar de positieve krachten en mogelijkheden binnen de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van interviews, focusgroepen of surveys.
  2. Dream: In deze fase wordt er samen gedroomd over de gewenste toekomst van de organisatie. Dit gebeurt door middel van visioning- en storytelling-oefeningen.
  3. Design: In deze fase wordt er een plan gemaakt voor de implementatie van de gewenste toekomst.
  4. Destiny: In deze fase wordt het plan geïmplementeerd en wordt er gemonitord of de gewenste resultaten worden bereikt.

Hoe kun je in organisaties effectief omgaan met Appreciative Inquiry?

Om Appreciative Inquiry effectief in te zetten in organisaties, is het belangrijk om rekening te houden met de volgende factoren:

  • Leidinggevende steun: De steun van het management is essentieel voor het succes van AI.
  • Participatie: AI is een participatieve methode. Het is belangrijk dat alle betrokkenen zich gehoord en gewaardeerd voelen.
  • Flexibiliteit: AI is een iteratief proces. Het is belangrijk om flexibel te zijn en aanpassingen te doen waar nodig.

Conclusie

Appreciative Inquiry is een krachtige methode voor organisatieverandering die zich richt op het versterken van de positieve krachten en mogelijkheden binnen een organisatie. AI kan helpen om een positieve veranderingscultuur te creëren, duurzamere veranderingen te realiseren en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten.

Bronnen

  • Cooperrider, D. L., & Srivastva, S. (1987). Appreciative inquiry in organizational development: Toward a methodology for positive futures. Research in organizational change and development, 1, 129-169.
  • Whitney, D., & Trosten-Bloom, A. (2006). The power of appreciative inquiry: A practical guide to positive change. Berrett-Koehler Publishers.
  • Van Harte, J., & Lingsma, M. (2013). Waarderend onderzoek: Inleiding en handleiding. Boom Lemma.

 

Veranderstress, hoe help ik mijn medewerkers ermee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om als leider hiermee om te gaan. Ontdek het hier.

Ankereffect, hoe benut ik dit in de onderhandeling?

Ontdek hoe jij impact en invloed hebt bij de start van je gesprek. Maak slim gebruik van het ankereffect.

Hoe kan ik effectiever communiceren?

Ontdek in dit artikel wat communicatie precies is, en hoe jij nog effectiever kunt leren communiceren!

Onbenut potentieel: stap uit je teambubbel!

Veel teams maken minder waar dan in potentie aanwezig is. Vanuit onze teambubbel zien we niet wat voor de buitenstaander kraakhelder is. Hoe signaleren we onderpresteren?

Veranderstress, hoe kan ik er beter mee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om hiermee om te gaan, en je niet gek te laten maken. Ontdek het hier.

Hoe de samenwerking kan vastlopen. En ook weer vlot kan worden getrokken.

Samenwerken is de grootste kracht van mensen. Maar soms gaat het hopeloos mis. Hoe voorkom je samenwerkingsgedoe? En hoe krijg je weer grip vastlopers?

Hoe weet ik dat ik ergens goed in ben?

Hoe kan het toch dat anderen zo zelfverzekerd zijn ook al kunnen ze niet veel? Terwijl jij nog te vaak twijfelt aan je eigen capaciteiten. Hoe zit dat?

Hoe word ik een betere middenmanager?

Effectiever als middenmanager; altijd tussen twee vuren; een lastige dynamiek. Hoe blijf je wendbaar? 7 dansregels voor midden managers.

Win-win-win onderhandelen in participatieprocessen

Complexe vraagstukken kraken door professionals te mobiliseren: je wint er veel mee! En hebt er een uitdaging bij! Hoe blijf je uit de argumentenpolonaize?

Verander geen cultuur! Verander gewoonten

Cultuurverandering, niet doen! Beter is focussen op verbeteren van concreet gewoontegedrag en samenwerking. Dat brengt vaak meer verandering.

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.