Besluitvaardigheid

Wat is Besluitvaardigheid?

Besluitvaardigheid is de capaciteit om snel en effectief beslissingen te nemen, vaak onder druk of zonder volledige informatie.

Waarom is Besluitvaardigheid belangrijk?

Besluitvaardigheid is belangrijk omdat het leiders en teams in staat stelt om voortvarend te handelen, wat essentieel is in snel veranderende of onzekere zakelijke omgevingen.

Hoe werkt Besluitvaardigheid in de praktijk?

In de praktijk betekent besluitvaardigheid dat een individu de beschikbare informatie beoordeelt, de mogelijke consequenties overweegt en vervolgens een vastberaden keuze maakt over de te volgen koers.

Hoe kun je in organisaties op een goede manier omgaan met Besluitvaardigheid?

  • Train medewerkers in het maken van beslissingen onder druk.
  • Creëer een cultuur waarin beslissingen worden gesteund en niet onnodig worden bekritiseerd.
  • Geef medewerkers de autonomie om beslissingen te nemen binnen hun bevoegdheden.
  • Gebruik besluitvormingsmodellen om het proces te structureren en te versnellen.
  • Reflecteer op genomen beslissingen om te leren en toekomstige besluitvorming te verbeteren.

Conclusie: Besluitvaardigheid is essentieel voor effectief leiderschap en management, en helpt organisaties om snel en adequaat op uitdagingen te reageren.

Lezen

  • Decisive: How to Make Better Choices in Life and Work, door Chip Heath en Dan Heath
  • The Art of Decision Making: How we Move from Indecision to Smart Choices, door Joseph Bikart
  • Thinking, Fast and Slow, door Daniel Kahneman

Hoe krijg ik vaker wat ik wil?

Effectief beïnvloeden: om vaker te krijgen wat jij wenst. Leer hier een techniek om te krijgen wat jij wil, waarmee je de ander alleen maar plezier doet.

7 handvatten om vertrouwen te herstellen

Vertrouwen is de turbo charger in de onderlinge samenwerking. 7 handvatten en tips om geknakt vertrouwen te herstellen.

Leiderschap na de pandemie

Leiderschap is voorgoed veranderd. Werken wordt na Covid niet meer hetzelfde. Welke uitdagingen liggen er voor leiders? Ontdek het hier.

Wat is Intervisie? Waarom is intervisie belangrijk?

Intervisie is een cruciale tool voor samen dieper leren . Hoe doe je intervisie? Met welke intervisiemethoden? Ontdek het hier.

Psychologische veiligheid en het omgaan met bezwaren

Hoe ga jij om met weerstand en bezwaren in jouw team? En hoe doe je dit terwijl je de psychologische veiligheid in het team stimuleert?

Hoe stel ik doelen die ik kan waarmaken?

Ooit wel eens een doel niet bereikt? Leer deze NLP techniek gebruiken om jouw doelen uit te lijnen: de logische niveau’s van Robert Dilts.

Hoe verbeter ik mijn relaties met anderen?

Beter communiceren en bouwen en investeren in relaties doe je door deze bijzondere manier van reageren. Verplichte kost voor iedere manager en professional!

Onbenut potentieel: stap uit je teambubbel!

Veel teams maken minder waar dan in potentie aanwezig is. Vanuit onze teambubbel zien we niet wat voor de buitenstaander kraakhelder is. Hoe signaleren we onderpresteren?

Broncode voor diepgaande verandering

Veranderen in organisaties is lastig. Zeker als je voorbij gaat aan de psychologie van veranderen; aan de onderstroom. Wat is de broncode van verandering?

Omgaan met een BANI wereld

Hoe houd jij je staande in deze chaotische wereld? Na een VUCA omgeving spreken we nu steeds vaker over een BANI wereld. Lees hier meer.

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.