Feedback Loops

Wat zijn Feedback Loops?

Feedback loops zijn systemen of processen binnen een organisatie waarbij input of feedback van werknemers wordt gebruikt om toekomstige acties, beslissingen of gedragingen te verbeteren.

Waarom zijn Feedback Loops belangrijk?

Feedback Loops zijn essentieel omdat ze continue verbetering, aanpassing en persoonlijke ontwikkeling binnen een organisatie mogelijk maken.

Hoe werken Feedback Loops in de praktijk?

In de praktijk kunnen feedback loops variëren van formele beoordelingsgesprekken tot informele dagelijkse feedbackmomenten, waarbij werknemers en managers elkaar constructieve feedback geven.

Hoe kun je in organisaties op een goede manier omgaan met Feedback Loops?

  • Regelmatige Evaluaties: Implementeer regelmatige evaluatiegesprekken waarin werknemers feedback krijgen en kunnen geven.
  • Anonieme Feedbackkanalen: Bied anonieme manieren voor werknemers om feedback te geven.
  • Actie na Feedback: Zorg ervoor dat er actie wordt ondernomen naar aanleiding van ontvangen feedback.
  • Training in Feedback Geven en Ontvangen: Organiseer trainingen om effectieve feedbackvaardigheden te ontwikkelen.
  • Feedback Geïntegreerd in Dagelijkse Werkzaamheden: Moedig een cultuur aan waarbij feedback geven en ontvangen deel uitmaakt van dagelijkse interacties.

Conclusie: Feedback loops zijn cruciaal voor het bevorderen van een cultuur van continue verbetering en open communicatie.

Wat is Intervisie? Waarom is intervisie belangrijk?

Intervisie is een cruciale tool voor samen dieper leren . Hoe doe je intervisie? Met welke intervisiemethoden? Ontdek het hier.

Veranderstress, hoe help ik mijn medewerkers ermee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om als leider hiermee om te gaan. Ontdek het hier.

Als de leider het ook niet meer weet

Moet je als leider altijd weten wat het concrete resultaat is van de verandering? Het antwoord op deze vraag ontdek je hier.

Broncode voor diepgaande verandering

Veranderen in organisaties is lastig. Zeker als je voorbij gaat aan de psychologie van veranderen; aan de onderstroom. Wat is de broncode van verandering?

7 handvatten om vertrouwen te herstellen

Vertrouwen is de turbo charger in de onderlinge samenwerking. 7 handvatten en tips om geknakt vertrouwen te herstellen.

Psychologische veiligheid en het omgaan met bezwaren

Hoe ga jij om met weerstand en bezwaren in jouw team? En hoe doe je dit terwijl je de psychologische veiligheid in het team stimuleert?

Leiderschap na de pandemie

Leiderschap is voorgoed veranderd. Werken wordt na Covid niet meer hetzelfde. Welke uitdagingen liggen er voor leiders? Ontdek het hier.

Hoe kan ik mijn stevigheid vergroten?

Ontdek hoe jij meer impact hebt door je steviger neer te zetten! Ja, ook dit is goed aan te leren. Enkele concrete handvatten!

Win-win-win onderhandelen in participatieprocessen

Complexe vraagstukken kraken door professionals te mobiliseren: je wint er veel mee! En hebt er een uitdaging bij! Hoe blijf je uit de argumentenpolonaize?

Hoe stop ik een ‘ja-maar’ excuus?

Het woordje MAAR lijkt een onstuitbare opmars te maken. Hoe kun je elegant omgaan met deze ‘weerstand’? En hoe breng je iemand op een ander idee?

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.