Groupthink

Wat is groupthink?

Groupthink is een fenomeen dat zich voordoet wanneer een groepsdynamiek de kritische evaluatie van ideeën of alternatieven belemmert. Dit kan leiden tot slechte beslissingen, omdat groepsleden hun eigen mening onderdrukken om harmonie en consensus te behouden.

Waarom is groupthink belangrijk?

Groupthink kan een serieus probleem zijn voor organisaties, met name in tijden van verandering. Wanneer Groupthink optreedt, is de kans groter dat organisaties onrealistische of onhaalbare doelen stellen, of dat ze belangrijke risico’s negeren.

Hoe werkt groupthink in de praktijk?

Groupthink kan zich op verschillende manieren manifesteren. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

  • Het vermijden van kritiek: Groepsleden zijn bang om kritiek te geven op de groepsbeslissingen, uit angst voor afwijzing of conflict.
  • De neiging om consensus te zoeken: Groepsleden zijn meer bezig met het bereiken van consensus dan met het kritisch evalueren van ideeën.
  • De neiging om informatie te verdraaien: Groepsleden interpreteren informatie selectief om hun eigen overtuigingen te ondersteunen.

Hoe kun je effectief omgaan met groupthink?

Er zijn een aantal dingen die organisaties kunnen doen om groupthink te voorkomen of te verminderen. Enkele tips zijn:

  • Bevorder diversiteit: Een diverse groep met verschillende perspectieven is minder vatbaar voor groupthink.
  • Stimuleer kritisch denken: Groepsleden moeten zich bewust zijn van de mogelijke effecten van groupthink en moeten aangemoedigd worden om kritisch na te denken over ideeën.
  • Creëer een veilige omgeving: Groepsleden moeten zich veilig voelen om kritiek te geven op de groepsbeslissingen.

Conclusie

Groupthink is een veelvoorkomend fenomeen dat een serieus probleem kan zijn voor organisaties. Door bewustzijn en preventieve maatregelen kunnen organisaties de risico’s van groupthink verminderen en betere beslissingen nemen.

Bronnen

  • Janis, I. L. (1972). Victims of groupthink: A psychological study of foreign-policy decisions and fiascoes. Boston: Houghton Mifflin.
  • Van Marrewijk, A. (2022). Leiderschap en organisatieverandering: Een praktijkgerichte benadering. Amsterdam: Boom uitgevers.
  • Vroom, V. H., & Yetton, P. W. (1973). Leadership and decision-making. New York: Wiley.

 

Wat is Intervisie? Waarom is intervisie belangrijk?

Intervisie is een cruciale tool voor samen dieper leren . Hoe doe je intervisie? Met welke intervisiemethoden? Ontdek het hier.

Hoe blijf ik kalm in stressvolle situaties?

Kalm blijven in een spanningsvolle situatie. Hoe vaak ben jij niet in de stress geschoten als het spannend werd? Ontdek hoe je de rust bewaart met deze techniek.

Hoe werk je aan succesvolle verandering in teams?

Ontdek dé sleutel voor teamsucces en leren en ontwikkelen in tijden van verandering. En leer wat een team opmerkelijk helpt presteren.

Hoe de samenwerking kan vastlopen. En ook weer vlot kan worden getrokken.

Samenwerken is de grootste kracht van mensen. Maar soms gaat het hopeloos mis. Hoe voorkom je samenwerkingsgedoe? En hoe krijg je weer grip vastlopers?

Psychologische veiligheid en het omgaan met bezwaren

Hoe ga jij om met weerstand en bezwaren in jouw team? En hoe doe je dit terwijl je de psychologische veiligheid in het team stimuleert?

Veranderstress, hoe help ik mijn medewerkers ermee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om als leider hiermee om te gaan. Ontdek het hier.

Human skills als troef in het AI tijdperk

AI verandert ons werk. Kennis is hooguit één slimme prompt van ons vandaan: alleen met onze human skills gaan we nog het verschil maken. Wat nu?

Omgaan met een BANI wereld

Hoe houd jij je staande in deze chaotische wereld? Na een VUCA omgeving spreken we nu steeds vaker over een BANI wereld. Lees hier meer.

Hoe stop ik een ‘ja-maar’ excuus?

Het woordje MAAR lijkt een onstuitbare opmars te maken. Hoe kun je elegant omgaan met deze ‘weerstand’? En hoe breng je iemand op een ander idee?

Stop met aanspreken!

Stop met aanspreken! Al staat het bovenaan de wensenlijstjes van organisaties. Het heeft doorgaans weinig succes. Is er iets anders aan de hand? Ontdek een andere kijk!

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.