Groupthink

Wat is groupthink?

Groupthink is een fenomeen dat zich voordoet wanneer een groepsdynamiek de kritische evaluatie van ideeën of alternatieven belemmert. Dit kan leiden tot slechte beslissingen, omdat groepsleden hun eigen mening onderdrukken om harmonie en consensus te behouden.

Waarom is groupthink belangrijk?

Groupthink kan een serieus probleem zijn voor organisaties, met name in tijden van verandering. Wanneer Groupthink optreedt, is de kans groter dat organisaties onrealistische of onhaalbare doelen stellen, of dat ze belangrijke risico’s negeren.

Hoe werkt groupthink in de praktijk?

Groupthink kan zich op verschillende manieren manifesteren. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

  • Het vermijden van kritiek: Groepsleden zijn bang om kritiek te geven op de groepsbeslissingen, uit angst voor afwijzing of conflict.
  • De neiging om consensus te zoeken: Groepsleden zijn meer bezig met het bereiken van consensus dan met het kritisch evalueren van ideeën.
  • De neiging om informatie te verdraaien: Groepsleden interpreteren informatie selectief om hun eigen overtuigingen te ondersteunen.

Hoe kun je effectief omgaan met groupthink?

Er zijn een aantal dingen die organisaties kunnen doen om groupthink te voorkomen of te verminderen. Enkele tips zijn:

  • Bevorder diversiteit: Een diverse groep met verschillende perspectieven is minder vatbaar voor groupthink.
  • Stimuleer kritisch denken: Groepsleden moeten zich bewust zijn van de mogelijke effecten van groupthink en moeten aangemoedigd worden om kritisch na te denken over ideeën.
  • Creëer een veilige omgeving: Groepsleden moeten zich veilig voelen om kritiek te geven op de groepsbeslissingen.

Conclusie

Groupthink is een veelvoorkomend fenomeen dat een serieus probleem kan zijn voor organisaties. Door bewustzijn en preventieve maatregelen kunnen organisaties de risico’s van groupthink verminderen en betere beslissingen nemen.

Bronnen

  • Janis, I. L. (1972). Victims of groupthink: A psychological study of foreign-policy decisions and fiascoes. Boston: Houghton Mifflin.
  • Van Marrewijk, A. (2022). Leiderschap en organisatieverandering: Een praktijkgerichte benadering. Amsterdam: Boom uitgevers.
  • Vroom, V. H., & Yetton, P. W. (1973). Leadership and decision-making. New York: Wiley.

 

Hoe stel ik doelen die ik kan waarmaken?

Ooit wel eens een doel niet bereikt? Leer deze NLP techniek gebruiken om jouw doelen uit te lijnen: de logische niveau’s van Robert Dilts.

Verander geen cultuur! Verander gewoonten

Cultuurverandering, niet doen! Beter is focussen op verbeteren van concreet gewoontegedrag en samenwerking. Dat brengt vaak meer verandering.

Hoe je creatieve brein jouw toekomst bepaalt

In een wereld die verandert wordt onze creativiteit steeds belangrijker. Ontdek hier hoe je rechterbrein verschil maakt in jouw organisatie.

Veranderstress, hoe help ik mijn medewerkers ermee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om als leider hiermee om te gaan. Ontdek het hier.

Human skills als troef in het AI tijdperk

AI verandert ons werk. Kennis is hooguit één slimme prompt van ons vandaan: alleen met onze human skills gaan we nog het verschil maken. Wat nu?

De Psychologie van Veranderen, zicht krijgen op de onderstroom

Veranderen in organisaties is listig en lastig tegelijk. Ontdek de essenties en wetmatigheden van de Psychologie van Veranderen. En voorkom dat de energie weglekt uit het veranderproces.

Wat voor verandertype ben jij? Test jouw voorkeuren.

Verandering is aan de orde van de dag in moderne organisaties. Welke voorkeuren heb jij in het helpen veranderen van anderen? Test jezelf!

Win-win-win onderhandelen in participatieprocessen

Complexe vraagstukken kraken door professionals te mobiliseren: je wint er veel mee! En hebt er een uitdaging bij! Hoe blijf je uit de argumentenpolonaize?

5 verhalen voor leiders in verandering

Met welke verhalen krijgen leiders mensen mee in de transitie? En met welke vorm van storytelling kun je meer dan ooit het verschil maken?

Hoe kan ik mijn stevigheid vergroten?

Ontdek hoe jij meer impact hebt door je steviger neer te zetten! Ja, ook dit is goed aan te leren. Enkele concrete handvatten!

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.