Onderstroom

Wat is de onderstroom?

De onderstroom is een verzameling van onzichtbare factoren die van invloed zijn op het gedrag en de prestaties van een organisatie. Deze factoren omvatten onder meer:

  • Onbewuste emoties en gevoelens, zoals angst, onzekerheid, boosheid en frustratie.
  • Onderliggende overtuigingen en waarden, zoals de manier waarop mensen denken over hun werk, hun organisatie en zichzelf.
  • Ongeschreven regels en verwachtingen, zoals hoe mensen met elkaar omgaan, beslissingen nemen en problemen oplossen.

Waarom is de onderstroom belangrijk?

De onderstroom is belangrijk omdat deze de bovenstroom, ofwel de zichtbare aspecten van een organisatie, beïnvloedt. Als de onderstroom niet wordt meegenomen in een organisatieverandering, kan dit leiden tot weerstand, conflicten en uiteindelijk het falen van de verandering.

Hoe werkt de onderstroom in de praktijk?

De onderstroom werkt in de praktijk doordat deze onzichtbaar is, maar wel van invloed is op het gedrag van mensen. Mensen kunnen zich bijvoorbeeld bewust zijn van de bovenstroom, maar onbewust nog vasthouden aan ongeschreven regels of overtuigingen die in conflict zijn met de verandering. Dit kan leiden tot weerstand, omdat mensen zich niet op hun gemak voelen bij de nieuwe situatie.

Hoe kun je in organisaties effectief omgaan met de onderstroom?

Om effectief om te gaan met de onderstroom in organisatieverandering, is het belangrijk om deze te erkennen en te bespreken. Dit kan door middel van:

  • Open communicatie, waarbij mensen zich veilig voelen om hun emoties en gevoelens te delen.
  • Reflectie, waarbij mensen samen nadenken over de onderliggende factoren die van invloed zijn op de verandering.
  • Ontwikkeling van nieuwe vaardigheden, zoals conflicthantering en samenwerking.

Conclusie

De onderstroom is een belangrijke factor in organisatieverandering. Door de onderstroom te erkennen en te bespreken, kunnen organisaties de kans op succes van een verandering vergroten.

 

Waarom empathische leiders de toekomst hebben

Empathisch leiderschap heeft de toekomst in de relatie- en verbindingsarme thuiswerk wereld. Hoe ontwikkel je empathie?

Broncode voor diepgaande verandering

Veranderen in organisaties is lastig. Zeker als je voorbij gaat aan de psychologie van veranderen; aan de onderstroom. Wat is de broncode van verandering?

Win-win-win onderhandelen in participatieprocessen

Complexe vraagstukken kraken door professionals te mobiliseren: je wint er veel mee! En hebt er een uitdaging bij! Hoe blijf je uit de argumentenpolonaize?

7 manieren waarmee we motivatie onbedoeld om zeep helpen

Motivatie en energie draaien we ongewild nog te vaak de nek om. 7 manieren waarop we dit doen, en tips om dit te voorkomen.

5 verhalen voor leiders in verandering

Met welke verhalen krijgen leiders mensen mee in de transitie? En met welke vorm van storytelling kun je meer dan ooit het verschil maken?

Hoe werk je aan succesvolle verandering in teams?

Ontdek dé sleutel voor teamsucces en leren en ontwikkelen in tijden van verandering. En leer wat een team opmerkelijk helpt presteren.

Hoe word ik een betere middenmanager?

Effectiever als middenmanager; altijd tussen twee vuren; een lastige dynamiek. Hoe blijf je wendbaar? 7 dansregels voor midden managers.

Hoe krijg ik vaker wat ik wil?

Effectief beïnvloeden: om vaker te krijgen wat jij wenst. Leer hier een techniek om te krijgen wat jij wil, waarmee je de ander alleen maar plezier doet.

Hoe weet ik dat ik ergens goed in ben?

Hoe kan het toch dat anderen zo zelfverzekerd zijn ook al kunnen ze niet veel? Terwijl jij nog te vaak twijfelt aan je eigen capaciteiten. Hoe zit dat?

7 handvatten om vertrouwen te herstellen

Vertrouwen is de turbo charger in de onderlinge samenwerking. 7 handvatten en tips om geknakt vertrouwen te herstellen.

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.