Onderstroom

Wat is de onderstroom?

De onderstroom is een verzameling van onzichtbare factoren die van invloed zijn op het gedrag en de prestaties van een organisatie. Deze factoren omvatten onder meer:

  • Onbewuste emoties en gevoelens, zoals angst, onzekerheid, boosheid en frustratie.
  • Onderliggende overtuigingen en waarden, zoals de manier waarop mensen denken over hun werk, hun organisatie en zichzelf.
  • Ongeschreven regels en verwachtingen, zoals hoe mensen met elkaar omgaan, beslissingen nemen en problemen oplossen.

Waarom is de onderstroom belangrijk?

De onderstroom is belangrijk omdat deze de bovenstroom, ofwel de zichtbare aspecten van een organisatie, beïnvloedt. Als de onderstroom niet wordt meegenomen in een organisatieverandering, kan dit leiden tot weerstand, conflicten en uiteindelijk het falen van de verandering.

Hoe werkt de onderstroom in de praktijk?

De onderstroom werkt in de praktijk doordat deze onzichtbaar is, maar wel van invloed is op het gedrag van mensen. Mensen kunnen zich bijvoorbeeld bewust zijn van de bovenstroom, maar onbewust nog vasthouden aan ongeschreven regels of overtuigingen die in conflict zijn met de verandering. Dit kan leiden tot weerstand, omdat mensen zich niet op hun gemak voelen bij de nieuwe situatie.

Hoe kun je in organisaties effectief omgaan met de onderstroom?

Om effectief om te gaan met de onderstroom in organisatieverandering, is het belangrijk om deze te erkennen en te bespreken. Dit kan door middel van:

  • Open communicatie, waarbij mensen zich veilig voelen om hun emoties en gevoelens te delen.
  • Reflectie, waarbij mensen samen nadenken over de onderliggende factoren die van invloed zijn op de verandering.
  • Ontwikkeling van nieuwe vaardigheden, zoals conflicthantering en samenwerking.

Conclusie

De onderstroom is een belangrijke factor in organisatieverandering. Door de onderstroom te erkennen en te bespreken, kunnen organisaties de kans op succes van een verandering vergroten.

 

De Psychologie van Veranderen, zicht krijgen op de onderstroom

Veranderen in organisaties is listig en lastig tegelijk. Ontdek de essenties en wetmatigheden van de Psychologie van Veranderen. En voorkom dat de energie weglekt uit het veranderproces.

Win-win-win onderhandelen in participatieprocessen

Complexe vraagstukken kraken door professionals te mobiliseren: je wint er veel mee! En hebt er een uitdaging bij! Hoe blijf je uit de argumentenpolonaize?

Verslingerd aan gedoe. Hoe komen we tot betere interacties?

Hoe we het elkaar in onze organisaties lastig maken en ons gezamenlijk presteren frustreren. Hoe maken we de weg vrij voor versnelde progressie?

Ankereffect, hoe benut ik dit in de onderhandeling?

Ontdek hoe jij impact en invloed hebt bij de start van je gesprek. Maak slim gebruik van het ankereffect.

Hoe krijg ik vaker wat ik wil?

Effectief beïnvloeden: om vaker te krijgen wat jij wenst. Leer hier een techniek om te krijgen wat jij wil, waarmee je de ander alleen maar plezier doet.

Wat voor verandertype ben jij? Test jouw voorkeuren.

Verandering is aan de orde van de dag in moderne organisaties. Welke voorkeuren heb jij in het helpen veranderen van anderen? Test jezelf!

Psychologische veiligheid en het omgaan met bezwaren

Hoe ga jij om met weerstand en bezwaren in jouw team? En hoe doe je dit terwijl je de psychologische veiligheid in het team stimuleert?

Hoe voorkom ik competentie ontwaarding?

Onderhoud aan jouw competenties is van het allergrootste belang. Want ze zijn aan slijtage onderhevig. En worden letterlijk minder waard met de tijd.

Hoe weet ik dat ik ergens goed in ben?

Hoe kan het toch dat anderen zo zelfverzekerd zijn ook al kunnen ze niet veel? Terwijl jij nog te vaak twijfelt aan je eigen capaciteiten. Hoe zit dat?

Hoe de samenwerking kan vastlopen. En ook weer vlot kan worden getrokken.

Samenwerken is de grootste kracht van mensen. Maar soms gaat het hopeloos mis. Hoe voorkom je samenwerkingsgedoe? En hoe krijg je weer grip vastlopers?

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.