Autonomie

Wat is autonomie?

Autonomie is het vermogen om je eigen keuzes te maken en je eigen beslissingen te nemen. In een organisatiecontext verwijst autonomie naar het vermogen van medewerkers om hun eigen werk te organiseren, hun eigen doelen te stellen en hun eigen werkwijze te bepalen.

Waarom is autonomie belangrijk?

Autonomie is belangrijk omdat het een aantal voordelen biedt voor zowel medewerkers als organisaties. Voor medewerkers kan autonomie leiden tot:

 • Verhoogde motivatie en betrokkenheid: Medewerkers die meer autonomie hebben, voelen zich vaak meer betrokken bij hun werk en zijn meer gemotiveerd om te presteren.
 • Verhoogde creativiteit en innovatie: Medewerkers die meer autonomie hebben, hebben meer ruimte om nieuwe ideeën te bedenken en te experimenteren.
 • Verhoogde persoonlijke ontwikkeling: Medewerkers die meer autonomie hebben, hebben meer mogelijkheden om hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen.

Voor organisaties kan autonomie leiden tot:

 • Verhoogde productiviteit: Medewerkers die meer autonomie hebben, kunnen hun werk vaak efficiënter en effectiever organiseren.
 • Verhoogde kwaliteit: Medewerkers die meer autonomie hebben, hebben meer controle over hun werk en kunnen daardoor de kwaliteit van hun werk beter bewaken.
 • Verhoogde klanttevredenheid: Medewerkers die meer autonomie hebben, kunnen vaak beter inspelen op de behoeften van klanten.

Hoe werkt autonomie in de praktijk?

Autonomie kan op verschillende manieren in de praktijk worden vormgegeven. Een veelgebruikte manier is om medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen werk.

Dit kan bijvoorbeeld door medewerkers meer zelfstandig te laten werken, door hen meer beslissingsbevoegdheid te geven of door hen meer ruimte te geven om hun eigen werkwijze te bepalen.

Een andere manier om autonomie te vergroten is door medewerkers meer controle te geven over hun werkomgeving. Dit kan bijvoorbeeld door medewerkers meer flexibiliteit te bieden in hun werktijden, door hen meer keuzemogelijkheden te bieden in hun werkplek of door hen meer mogelijkheden te bieden om hun werk te combineren met andere activiteiten.

Hoe kun je in organisaties effectief omgaan met autonomie?

Om autonomie effectief in te zetten in organisaties, is het belangrijk om rekening te houden met een aantal factoren.

Zo is het belangrijk om medewerkers voldoende vertrouwen te geven om hun eigen beslissingen te nemen.

Daarnaast is het belangrijk om medewerkers de nodige ondersteuning te bieden om hun autonomie te kunnen benutten.

Hieronder volgen enkele tips voor het effectief omgaan met autonomie in organisaties:

 • Communicatie is essentieel: Zorg ervoor dat medewerkers goed begrijpen wat er van hen wordt verwacht en wat de grenzen van hun autonomie zijn.
 • Geef medewerkers voldoende vertrouwen: Laat medewerkers zien dat je in hen gelooft en dat je ze de ruimte geeft om hun eigen beslissingen te nemen.
 • Bied medewerkers de nodige ondersteuning: Zorg ervoor dat medewerkers de juiste kennis en vaardigheden hebben om hun autonomie te kunnen benutten.

Conclusie

Autonomie is een belangrijk concept in organisatieverandering en organisatieontwikkeling.

Door medewerkers meer autonomie te geven, kunnen organisaties de motivatie, betrokkenheid, creativiteit en productiviteit van medewerkers vergroten.

Om autonomie effectief in te zetten, is het belangrijk om rekening te houden met een aantal factoren, zoals communicatie, vertrouwen en ondersteuning.

Relevante bronnen

 • Autonomy in the Workplace: A Review of the Literature, door J.L. Denison, J.R. Hartog en G.J. Kahnweiler (2004)
 • Autonomy and Control in Organizational Life, door J.E.R. House (1995)
 • Autonomie in het Werk, door R.J. van Hoof (2015)

 

De Psychologie van Veranderen, zicht krijgen op de onderstroom

Veranderen in organisaties is listig en lastig tegelijk. Ontdek de essenties en wetmatigheden van de Psychologie van Veranderen. En voorkom dat de energie weglekt uit het veranderproces.

Hoe kan ik mijn stevigheid vergroten?

Ontdek hoe jij meer impact hebt door je steviger neer te zetten! Ja, ook dit is goed aan te leren. Enkele concrete handvatten!

7 manieren om een goed idee te molesteren. Welke doen jullie al?

Hoe worden goede ideeën nog te vaak gesaboteerd? Welke technieken zetten jouw collega’s hiervoor in, al dan niet bewust?

Hoe kan ik vandaag mijn succes vergroten?

Hoe vergroot jij jouw succes? 7 tips om nu direct jouw persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en meer succes te behalen.

Veranderstress, hoe kan ik er beter mee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om hiermee om te gaan, en je niet gek te laten maken. Ontdek het hier.

Veranderstress, hoe help ik mijn medewerkers ermee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om als leider hiermee om te gaan. Ontdek het hier.

5 verhalen voor leiders in verandering

Met welke verhalen krijgen leiders mensen mee in de transitie? En met welke vorm van storytelling kun je meer dan ooit het verschil maken?

Hoe de samenwerking kan vastlopen. En ook weer vlot kan worden getrokken.

Samenwerken is de grootste kracht van mensen. Maar soms gaat het hopeloos mis. Hoe voorkom je samenwerkingsgedoe? En hoe krijg je weer grip vastlopers?

Hoe stop ik een ‘ja-maar’ excuus?

Het woordje MAAR lijkt een onstuitbare opmars te maken. Hoe kun je elegant omgaan met deze ‘weerstand’? En hoe breng je iemand op een ander idee?

Human skills als troef in het AI tijdperk

AI verandert ons werk. Kennis is hooguit één slimme prompt van ons vandaan: alleen met onze human skills gaan we nog het verschil maken. Wat nu?

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.