Change Management

Wat is Change Management?

Change Management is het systematische proces van het begeleiden van individuen, teams en organisaties van de huidige staat naar de gewenste toekomstige staat.

Waarom is Change Management belangrijk?

Change Management is belangrijk omdat het organisaties in staat stelt om veranderingen effectief te implementeren, waardoor ze concurrerend en responsief blijven in een snel veranderende zakelijke omgeving.

Hoe werkt Change Management in de praktijk?

In de praktijk omvat change management het plannen van veranderingen, het communiceren van de voordelen en implicaties, het ondersteunen van medewerkers tijdens de overgang, en het monitoren en bijsturen van het proces.

Hoe kun je in organisaties op een goede manier omgaan met Change Management?

  • Ontwikkel een duidelijke visie en strategie voor de verandering.
  • Communiceer regelmatig en openlijk over de verandering en de voortgang ervan.
  • Betrek belanghebbenden en medewerkers vroegtijdig bij het veranderingsproces.
  • Zorg voor voldoende training en middelen om de verandering te ondersteunen.
  • Evalueer de impact van veranderingsinitiatieven en wees bereid om aanpassingen te maken.

Conclusie: Effectief change management is essentieel voor het succesvol doorvoeren van veranderingen en het waarborgen van de langetermijngezondheid en prestaties van een organisatie.

Lezen

  • Leading Change, door John P. Kotter
  • Change Management: The People Side of Change, door Jeffrey M. Hiatt en Timothy J. Creasey
  • Managing Transitions: Making the Most of Change, door William Bridges en Susan Bridges

Hoe blijf ik kalm in stressvolle situaties?

Kalm blijven in een spanningsvolle situatie. Hoe vaak ben jij niet in de stress geschoten als het spannend werd? Ontdek hoe je de rust bewaart met deze techniek.

Hoe word ik een betere middenmanager?

Effectiever als middenmanager; altijd tussen twee vuren; een lastige dynamiek. Hoe blijf je wendbaar? 7 dansregels voor midden managers.

Veranderstress, hoe kan ik er beter mee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om hiermee om te gaan, en je niet gek te laten maken. Ontdek het hier.

Hoe voorkom ik competentie ontwaarding?

Onderhoud aan jouw competenties is van het allergrootste belang. Want ze zijn aan slijtage onderhevig. En worden letterlijk minder waard met de tijd.

Hoe stel ik doelen die ik kan waarmaken?

Ooit wel eens een doel niet bereikt? Leer deze NLP techniek gebruiken om jouw doelen uit te lijnen: de logische niveau’s van Robert Dilts.

Verslingerd aan gedoe. Hoe komen we tot betere interacties?

Hoe we het elkaar in onze organisaties lastig maken en ons gezamenlijk presteren frustreren. Hoe maken we de weg vrij voor versnelde progressie?

Hoe je creatieve brein jouw toekomst bepaalt

In een wereld die verandert wordt onze creativiteit steeds belangrijker. Ontdek hier hoe je rechterbrein verschil maakt in jouw organisatie.

Onbenut potentieel: stap uit je teambubbel!

Veel teams maken minder waar dan in potentie aanwezig is. Vanuit onze teambubbel zien we niet wat voor de buitenstaander kraakhelder is. Hoe signaleren we onderpresteren?

Win-win-win onderhandelen in participatieprocessen

Complexe vraagstukken kraken door professionals te mobiliseren: je wint er veel mee! En hebt er een uitdaging bij! Hoe blijf je uit de argumentenpolonaize?

Wat is Intervisie? Waarom is intervisie belangrijk?

Intervisie is een cruciale tool voor samen dieper leren . Hoe doe je intervisie? Met welke intervisiemethoden? Ontdek het hier.

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.