Change Management

Wat is Change Management?

Change Management is het systematische proces van het begeleiden van individuen, teams en organisaties van de huidige staat naar de gewenste toekomstige staat.

Waarom is Change Management belangrijk?

Change Management is belangrijk omdat het organisaties in staat stelt om veranderingen effectief te implementeren, waardoor ze concurrerend en responsief blijven in een snel veranderende zakelijke omgeving.

Hoe werkt Change Management in de praktijk?

In de praktijk omvat change management het plannen van veranderingen, het communiceren van de voordelen en implicaties, het ondersteunen van medewerkers tijdens de overgang, en het monitoren en bijsturen van het proces.

Hoe kun je in organisaties op een goede manier omgaan met Change Management?

  • Ontwikkel een duidelijke visie en strategie voor de verandering.
  • Communiceer regelmatig en openlijk over de verandering en de voortgang ervan.
  • Betrek belanghebbenden en medewerkers vroegtijdig bij het veranderingsproces.
  • Zorg voor voldoende training en middelen om de verandering te ondersteunen.
  • Evalueer de impact van veranderingsinitiatieven en wees bereid om aanpassingen te maken.

Conclusie: Effectief change management is essentieel voor het succesvol doorvoeren van veranderingen en het waarborgen van de langetermijngezondheid en prestaties van een organisatie.

Lezen

  • Leading Change, door John P. Kotter
  • Change Management: The People Side of Change, door Jeffrey M. Hiatt en Timothy J. Creasey
  • Managing Transitions: Making the Most of Change, door William Bridges en Susan Bridges

Ankereffect, hoe benut ik dit in de onderhandeling?

Ontdek hoe jij impact en invloed hebt bij de start van je gesprek. Maak slim gebruik van het ankereffect.

Broncode voor diepgaande verandering

Veranderen in organisaties is lastig. Zeker als je voorbij gaat aan de psychologie van veranderen; aan de onderstroom. Wat is de broncode van verandering?

Als de leider het ook niet meer weet

Moet je als leider altijd weten wat het concrete resultaat is van de verandering? Het antwoord op deze vraag ontdek je hier.

Participatie in veranderprocessen, 5 valkuilen om te vermijden

Veranderen is een ingewikkeld, rommelig proces. Hoe meer betrokkenen, hoe groter de uitdaging. Welke valkuilen moet je vermijden bij actieve participatie?

Verander geen cultuur! Verander gewoonten

Cultuurverandering, niet doen! Beter is focussen op verbeteren van concreet gewoontegedrag en samenwerking. Dat brengt vaak meer verandering.

Win-win-win onderhandelen in participatieprocessen

Complexe vraagstukken kraken door professionals te mobiliseren: je wint er veel mee! En hebt er een uitdaging bij! Hoe blijf je uit de argumentenpolonaize?

7 manieren waarmee we motivatie onbedoeld om zeep helpen

Motivatie en energie draaien we ongewild nog te vaak de nek om. 7 manieren waarop we dit doen, en tips om dit te voorkomen.

Hoe kan ik mijn creativiteit stimuleren?

Creativiteit vergroten in 6 stappen! NLP technieken die ook jou creatiever maken! Creativiteit kun je ontwikkelen: en deze techniek gaat je daarbij helpen.

Hoe kan ik effectiever communiceren?

Ontdek in dit artikel wat communicatie precies is, en hoe jij nog effectiever kunt leren communiceren!

Wat is Intervisie? Waarom is intervisie belangrijk?

Intervisie is een cruciale tool voor samen dieper leren . Hoe doe je intervisie? Met welke intervisiemethoden? Ontdek het hier.

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.