Gedragsverandering

Wat is gedragsverandering?

Gedragsverandering is het proces waarbij iemand zijn of haar gedrag aanpast aan een nieuwe situatie of behoefte.

In het kader van organisatieverandering is gedragsverandering het proces waarbij medewerkers hun gedrag aanpassen aan nieuwe organisatiedoelen, -processen of -cultuur.

Waarom is gedragsverandering belangrijk?

Gedragsverandering is belangrijk omdat het de sleutel is tot succesvolle organisatieverandering.

Als medewerkers hun gedrag niet aanpassen, zullen nieuwe organisatiedoelen, -processen of -cultuur niet succesvol worden geïmplementeerd.

Hoe werkt gedragsverandering in de praktijk?

Gedragsverandering in de praktijk verloopt in stadia:

  • Precontemplatie: In dit stadium is de persoon zich niet bewust van de noodzaak tot gedragsverandering.
  • Contemplatie: In dit stadium is de persoon zich bewust van de noodzaak tot gedragsverandering, maar heeft hij of zij nog geen concrete plannen om te veranderen.
  • Actie: In dit stadium neemt de persoon concrete stappen om zijn of haar gedrag te veranderen.
  • Behoud: In dit stadium probeert de persoon zijn of haar nieuwe gedrag vast te houden.

Hoe kun je in organisaties effectief omgaan met gedragsverandering?

Om gedragsverandering in organisaties effectief te bewerkstelligen, is het belangrijk om rekening te houden met de volgende factoren:

  • De motivatie van de medewerkers: Medewerkers moeten gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen.
  • De ondersteuning van het management: Het management moet de gedragsverandering ondersteunen en faciliteren.
  • De juiste interventies: Er moeten interventies worden ingezet die gericht zijn op het veranderen van het gedrag van de medewerkers.

Conclusie

Gedragsverandering is een complex proces dat zorgvuldig moet worden aangepakt.

Door rekening te houden met de factoren die gedragsverandering beïnvloeden, kunnen organisaties de kans op succes vergroten.

Bronnen

  • Prochaska, J. O., Norcross, J. C., & DiClemente, C. C. (2013). Changing for good: A revolutionary six-stage program for overcoming bad habits and moving your life forward. New York: HarperCollins.
  • Kotter, J. P., & Schlesinger, L. A. (2008). Leading change: Why transformation efforts fail and how to make them succeed. Boston, MA: Harvard Business School Press.
  • Rietdijk, M. (2009). Gedragsverandering in organisaties: Hoe het beste van mensen gedaan te krijgen. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

 

5 krachtige gewoonten om te floreren in je werk

Wat kun je doen om meer uit je werk te halen? Met welk gewoontegedrag draag jij bij aan meer plezier, voldoening en betekenis? Ontdek het hier.

Broncode voor diepgaande verandering

Veranderen in organisaties is lastig. Zeker als je voorbij gaat aan de psychologie van veranderen; aan de onderstroom. Wat is de broncode van verandering?

Hoe weet ik dat ik ergens goed in ben?

Hoe kan het toch dat anderen zo zelfverzekerd zijn ook al kunnen ze niet veel? Terwijl jij nog te vaak twijfelt aan je eigen capaciteiten. Hoe zit dat?

Wat voor verandertype ben jij? Test jouw voorkeuren.

Verandering is aan de orde van de dag in moderne organisaties. Welke voorkeuren heb jij in het helpen veranderen van anderen? Test jezelf!

Onbenut potentieel: stap uit je teambubbel!

Veel teams maken minder waar dan in potentie aanwezig is. Vanuit onze teambubbel zien we niet wat voor de buitenstaander kraakhelder is. Hoe signaleren we onderpresteren?

Als de leider het ook niet meer weet

Moet je als leider altijd weten wat het concrete resultaat is van de verandering? Het antwoord op deze vraag ontdek je hier.

7 handvatten om vertrouwen te herstellen

Vertrouwen is de turbo charger in de onderlinge samenwerking. 7 handvatten en tips om geknakt vertrouwen te herstellen.

Wat is Intervisie? Waarom is intervisie belangrijk?

Intervisie is een cruciale tool voor samen dieper leren . Hoe doe je intervisie? Met welke intervisiemethoden? Ontdek het hier.

Hoe kan ik mijn stevigheid vergroten?

Ontdek hoe jij meer impact hebt door je steviger neer te zetten! Ja, ook dit is goed aan te leren. Enkele concrete handvatten!

Win-win-win onderhandelen in participatieprocessen

Complexe vraagstukken kraken door professionals te mobiliseren: je wint er veel mee! En hebt er een uitdaging bij! Hoe blijf je uit de argumentenpolonaize?

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.