Zelfsturing

Wat is zelfsturing?

Zelfsturing is een vorm van organisatiestructuur waarbij medewerkers een grote mate van autonomie hebben om hun eigen werk te organiseren en uitvoeren. In een zelfsturende organisatie hebben medewerkers de verantwoordelijkheid voor hun eigen taken, doelen en resultaten.

Waarom is zelfsturing belangrijk?

Zelfsturing kan een aantal voordelen opleveren voor organisaties, zoals:

 • Verhoogde productiviteit en kwaliteit: Medewerkers die zelfsturend zijn, zijn vaak gemotiveerder en betrokkener bij hun werk. Dit kan leiden tot een hogere productiviteit en kwaliteit van de producten of diensten die zij leveren.
 • Verbeterde innovatie en creativiteit: Zelfsturing kan ertoe leiden dat medewerkers meer ruimte krijgen om te experimenteren en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Dit kan leiden tot een verbeterde innovatie en creativiteit binnen de organisatie.
 • Verhoogd werkplezier: Medewerkers die zelfsturend zijn, hebben vaak meer autonomie en zeggenschap over hun werk. Dit kan leiden tot een verhoogd werkplezier en een lager verzuim.

Hoe werkt zelfsturing in de praktijk?

In de praktijk wordt zelfsturing vaak toegepast in de vorm van zelfsturende teams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor een bepaalde taak of product, en hebben de bevoegdheid om hun eigen werk te organiseren en uitvoeren.

Zelfsturende teams hebben vaak een aantal kenmerken, zoals:

 • Gelijkwaardigheid: Alle teamleden hebben een gelijkwaardige rol en verantwoordelijkheid.
 • Transparantie: Alle teamleden hebben toegang tot relevante informatie.
 • Samenwerking: Teamleden werken samen aan het behalen van gemeenschappelijke doelen.

Hoe kun je effectief omgaan met zelfsturing in organisaties?

Om zelfsturing succesvol te implementeren in een organisatie, is het belangrijk om rekening te houden met een aantal factoren, zoals:

 • De bereidheid van medewerkers: Medewerkers moeten bereid zijn om meer verantwoordelijkheid te nemen en zelf initiatief te nemen.
 • De cultuur van de organisatie: De cultuur van de organisatie moet passen bij zelfsturing.
 • De ondersteuning van het management: Het management moet zelfsturing ondersteunen en faciliteren.

Conclusie

Zelfsturing kan een waardevolle aanvulling zijn op de traditionele hiërarchische organisatiestructuur. Wel is het belangrijk om zelfsturing zorgvuldig te implementeren en rekening te houden met de factoren die het succes ervan kunnen beïnvloeden.

Bronnen

 • Leeuw, G. de (2022). Ontwikkelen van zelfsturing in organisaties. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
 • Kahn, W.A. (2011). The future of organizations and the nature of work. San Francisco: Berrett-Koehler.
 • Smit, S. (2020). Zelfsturing in organisaties: van idee tot praktijk. Utrecht: Lemma.

 

Hoe kan ik mijn creativiteit stimuleren?

Creativiteit vergroten in 6 stappen! NLP technieken die ook jou creatiever maken! Creativiteit kun je ontwikkelen: en deze techniek gaat je daarbij helpen.

Verander geen cultuur! Verander gewoonten

Cultuurverandering, niet doen! Beter is focussen op verbeteren van concreet gewoontegedrag en samenwerking. Dat brengt vaak meer verandering.

Stop met aanspreken!

Stop met aanspreken! Al staat het bovenaan de wensenlijstjes van organisaties. Het heeft doorgaans weinig succes. Is er iets anders aan de hand? Ontdek een andere kijk!

7 handvatten om vertrouwen te herstellen

Vertrouwen is de turbo charger in de onderlinge samenwerking. 7 handvatten en tips om geknakt vertrouwen te herstellen.

Hoe stop ik een ‘ja-maar’ excuus?

Het woordje MAAR lijkt een onstuitbare opmars te maken. Hoe kun je elegant omgaan met deze ‘weerstand’? En hoe breng je iemand op een ander idee?

Hoe kan ik vandaag mijn succes vergroten?

Hoe vergroot jij jouw succes? 7 tips om nu direct jouw persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en meer succes te behalen.

Hoe stel ik doelen die ik kan waarmaken?

Ooit wel eens een doel niet bereikt? Leer deze NLP techniek gebruiken om jouw doelen uit te lijnen: de logische niveau’s van Robert Dilts.

Hoe werk je aan succesvolle verandering in teams?

Ontdek dé sleutel voor teamsucces en leren en ontwikkelen in tijden van verandering. En leer wat een team opmerkelijk helpt presteren.

7 manieren waarmee we motivatie onbedoeld om zeep helpen

Motivatie en energie draaien we ongewild nog te vaak de nek om. 7 manieren waarop we dit doen, en tips om dit te voorkomen.

Onbenut potentieel: stap uit je teambubbel!

Veel teams maken minder waar dan in potentie aanwezig is. Vanuit onze teambubbel zien we niet wat voor de buitenstaander kraakhelder is. Hoe signaleren we onderpresteren?

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.