Diversiteit

Wat is diversiteit?

Diversiteit is de aanwezigheid van verschillen tussen mensen, zoals leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, religie, seksuele geaardheid, opleiding, functie, ervaring, etc. Diversiteit kan zowel zichtbare als onzichtbare verschillen omvatten.

Waarom is diversiteit belangrijk?

Diversiteit is belangrijk omdat het een aantal voordelen biedt voor organisaties. Zo kan diversiteit bijdragen aan:

 • Vernieuwing en creativiteit: Mensen met verschillende achtergronden en perspectieven kunnen nieuwe ideeën en oplossingen aandragen.
 • Klantgerichtheid: Organisaties met een diverse workforce zijn beter in staat om in te spelen op de behoeften van een diverse klantenkring.
 • Een betere werkomgeving: Diversiteit kan bijdragen aan een meer inclusieve en respectvolle werkomgeving, wat leidt tot hogere motivatie en productiviteit van werknemers.

Hoe werkt diversiteit in de praktijk?

Diversiteit in de praktijk kan op verschillende manieren worden ingevuld. Zo kunnen organisaties bijvoorbeeld:

 • Diversiteit in het personeelsbestand bevorderen: Dit kan door het aannemen van mensen met verschillende achtergronden en perspectieven.
 • Diversiteit in de bedrijfscultuur bevorderen: Dit kan door een inclusieve werkomgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.
 • Diversiteit in de besluitvorming bevorderen: Dit kan door ervoor te zorgen dat mensen met verschillende achtergronden en perspectieven worden betrokken bij besluitvormingsprocessen.

Hoe kun je in organisaties effectief omgaan met diversiteit?

Om effectief om te gaan met diversiteit in organisaties zijn een aantal zaken belangrijk. Zo is het belangrijk om:

 • Diversiteit te erkennen en waarderen: Diversiteit is een krachtig kapitaal dat organisaties kunnen benutten.
 • Diversiteit te begrijpen: Het is belangrijk om inzicht te hebben in de verschillende achtergronden en perspectieven van werknemers.
 • Diversiteit te stimuleren: Organisaties kunnen diversiteit stimuleren door een inclusieve werkomgeving te creëren.

Conclusie

Diversiteit is een belangrijk concept voor organisaties. Het biedt een aantal voordelen, zoals vernieuwing, klantgerichtheid en een betere werkomgeving. Om effectief om te gaan met diversiteit is het belangrijk om diversiteit te erkennen, te begrijpen en te stimuleren.

Relevante bronnen

 • Inclusion and Diversity in the Workplace: A Primer for HR Professionals, by Christine M. Riordan and Kevin R. Williamson
 • The Diversity Advantage: How Inclusion Drives Higher Performance, by Richard J. Florida
 • Diversity in Organizations: Theory, Research, and Practice, by David A. Thomas

 

Hoe weet ik dat ik ergens goed in ben?

Hoe kan het toch dat anderen zo zelfverzekerd zijn ook al kunnen ze niet veel? Terwijl jij nog te vaak twijfelt aan je eigen capaciteiten. Hoe zit dat?

Hoe kan ik mijn stevigheid vergroten?

Ontdek hoe jij meer impact hebt door je steviger neer te zetten! Ja, ook dit is goed aan te leren. Enkele concrete handvatten!

Hoe voorkom ik competentie ontwaarding?

Onderhoud aan jouw competenties is van het allergrootste belang. Want ze zijn aan slijtage onderhevig. En worden letterlijk minder waard met de tijd.

Wat voor verandertype ben jij? Test jouw voorkeuren.

Verandering is aan de orde van de dag in moderne organisaties. Welke voorkeuren heb jij in het helpen veranderen van anderen? Test jezelf!

Hoe blijf ik kalm in stressvolle situaties?

Kalm blijven in een spanningsvolle situatie. Hoe vaak ben jij niet in de stress geschoten als het spannend werd? Ontdek hoe je de rust bewaart met deze techniek.

Hoe word ik een betere middenmanager?

Effectiever als middenmanager; altijd tussen twee vuren; een lastige dynamiek. Hoe blijf je wendbaar? 7 dansregels voor midden managers.

De Psychologie van Veranderen, zicht krijgen op de onderstroom

Veranderen in organisaties is listig en lastig tegelijk. Ontdek de essenties en wetmatigheden van de Psychologie van Veranderen. En voorkom dat de energie weglekt uit het veranderproces.

Wat is Intervisie? Waarom is intervisie belangrijk?

Intervisie is een cruciale tool voor samen dieper leren . Hoe doe je intervisie? Met welke intervisiemethoden? Ontdek het hier.

Veranderstress, hoe help ik mijn medewerkers ermee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om als leider hiermee om te gaan. Ontdek het hier.

Hoe verbeter ik mijn relaties met anderen?

Beter communiceren en bouwen en investeren in relaties doe je door deze bijzondere manier van reageren. Verplichte kost voor iedere manager en professional!

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.