Diversiteit

Wat is diversiteit?

Diversiteit is de aanwezigheid van verschillen tussen mensen, zoals leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, religie, seksuele geaardheid, opleiding, functie, ervaring, etc. Diversiteit kan zowel zichtbare als onzichtbare verschillen omvatten.

Waarom is diversiteit belangrijk?

Diversiteit is belangrijk omdat het een aantal voordelen biedt voor organisaties. Zo kan diversiteit bijdragen aan:

 • Vernieuwing en creativiteit: Mensen met verschillende achtergronden en perspectieven kunnen nieuwe ideeën en oplossingen aandragen.
 • Klantgerichtheid: Organisaties met een diverse workforce zijn beter in staat om in te spelen op de behoeften van een diverse klantenkring.
 • Een betere werkomgeving: Diversiteit kan bijdragen aan een meer inclusieve en respectvolle werkomgeving, wat leidt tot hogere motivatie en productiviteit van werknemers.

Hoe werkt diversiteit in de praktijk?

Diversiteit in de praktijk kan op verschillende manieren worden ingevuld. Zo kunnen organisaties bijvoorbeeld:

 • Diversiteit in het personeelsbestand bevorderen: Dit kan door het aannemen van mensen met verschillende achtergronden en perspectieven.
 • Diversiteit in de bedrijfscultuur bevorderen: Dit kan door een inclusieve werkomgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.
 • Diversiteit in de besluitvorming bevorderen: Dit kan door ervoor te zorgen dat mensen met verschillende achtergronden en perspectieven worden betrokken bij besluitvormingsprocessen.

Hoe kun je in organisaties effectief omgaan met diversiteit?

Om effectief om te gaan met diversiteit in organisaties zijn een aantal zaken belangrijk. Zo is het belangrijk om:

 • Diversiteit te erkennen en waarderen: Diversiteit is een krachtig kapitaal dat organisaties kunnen benutten.
 • Diversiteit te begrijpen: Het is belangrijk om inzicht te hebben in de verschillende achtergronden en perspectieven van werknemers.
 • Diversiteit te stimuleren: Organisaties kunnen diversiteit stimuleren door een inclusieve werkomgeving te creëren.

Conclusie

Diversiteit is een belangrijk concept voor organisaties. Het biedt een aantal voordelen, zoals vernieuwing, klantgerichtheid en een betere werkomgeving. Om effectief om te gaan met diversiteit is het belangrijk om diversiteit te erkennen, te begrijpen en te stimuleren.

Relevante bronnen

 • Inclusion and Diversity in the Workplace: A Primer for HR Professionals, by Christine M. Riordan and Kevin R. Williamson
 • The Diversity Advantage: How Inclusion Drives Higher Performance, by Richard J. Florida
 • Diversity in Organizations: Theory, Research, and Practice, by David A. Thomas

 

Wat is Intervisie? Waarom is intervisie belangrijk?

Intervisie is een cruciale tool voor samen dieper leren . Hoe doe je intervisie? Met welke intervisiemethoden? Ontdek het hier.

Hoe stop ik een ‘ja-maar’ excuus?

Het woordje MAAR lijkt een onstuitbare opmars te maken. Hoe kun je elegant omgaan met deze ‘weerstand’? En hoe breng je iemand op een ander idee?

7 manieren om een goed idee te molesteren. Welke doen jullie al?

Hoe worden goede ideeën nog te vaak gesaboteerd? Welke technieken zetten jouw collega’s hiervoor in, al dan niet bewust?

Als de leider het ook niet meer weet

Moet je als leider altijd weten wat het concrete resultaat is van de verandering? Het antwoord op deze vraag ontdek je hier.

Hoe de samenwerking kan vastlopen. En ook weer vlot kan worden getrokken.

Samenwerken is de grootste kracht van mensen. Maar soms gaat het hopeloos mis. Hoe voorkom je samenwerkingsgedoe? En hoe krijg je weer grip vastlopers?

Hoe verbeter ik mijn relaties met anderen?

Beter communiceren en bouwen en investeren in relaties doe je door deze bijzondere manier van reageren. Verplichte kost voor iedere manager en professional!

Hoe stel ik doelen die ik kan waarmaken?

Ooit wel eens een doel niet bereikt? Leer deze NLP techniek gebruiken om jouw doelen uit te lijnen: de logische niveau’s van Robert Dilts.

Veranderstress, hoe help ik mijn medewerkers ermee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om als leider hiermee om te gaan. Ontdek het hier.

Dat wordt toch niks! Tips om doemdenken productief te tackelen.

Negatieve voorspellingen leggen vaak verbeterinitiatieven plat. Hoe verleg je het gesprek? En hoe krijg je weer vaart in jouw teamoverleggen?

Veranderstress, hoe kan ik er beter mee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om hiermee om te gaan, en je niet gek te laten maken. Ontdek het hier.

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.