Bovenstroom

Wat is de bovenstroom?

De bovenstroom in organisatieverandering verwijst naar de zichtbare, formele aspecten van een organisatie, zoals de structuur, de processen, de strategie en de cultuur. Het betreft de elementen die op een logische en rationele manier kunnen worden beschreven en gemanaged.

Waarom is de bovenstroom belangrijk?

De bovenstroom is belangrijk omdat deze de basis vormt voor de manier waarop een organisatie functioneert. De structuur bepaalt hoe taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld, de processen bepalen hoe werk wordt uitgevoerd, de strategie bepaalt wat de organisatie wil bereiken en de cultuur bepaalt de normen en waarden die in de organisatie heersen.

Hoe werkt de bovenstroom in de praktijk?

In de praktijk wordt de bovenstroom vaak geformaliseerd in een veranderplan. Dit plan beschrijft de gewenste veranderingen in de bovenstroom, en geeft aan hoe deze veranderingen zullen worden gerealiseerd. Het veranderplan is een belangrijk instrument om de bovenstroom te beïnvloeden.

Hoe kun je in organisaties effectief omgaan met de bovenstroom?

Er zijn een aantal factoren die van belang zijn voor het effectief omgaan met de bovenstroom in organisaties:

  • Heldere communicatie: De gewenste veranderingen in de bovenstroom moeten duidelijk en begrijpelijk worden gecommuniceerd aan alle betrokkenen.
  • Participatie: Betrokkenen moeten de kans krijgen om mee te denken over de veranderingen in de bovenstroom.
  • Ondersteuning: Betrokkenen moeten de nodige ondersteuning krijgen om de veranderingen in de bovenstroom te implementeren.

Conclusie

De bovenstroom is een belangrijk aspect van organisatieverandering. Door de bovenstroom effectief te beïnvloeden, kunnen organisaties succesvol veranderingen doorvoeren.

Bronnen

  • Kotter, J.P. (2012). Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business Review Press.
  • Lewin, K. (1951). Field theory in social science: Selected theoretical papers. Harper & Row.
  • Van den Akker, J., Kuiper, W., & Verhart, N. (2004). Handboek organisatieverandering: Theorie en praktijk. Elsevier.

Opmerkingen

  • De bovenstroom wordt ook wel de harde kant van organisatieverandering genoemd, in tegenstelling tot de zachte kant, die de onderstroom wordt genoemd.
  • De bovenstroom kan worden beïnvloed door middel van verschillende interventies, zoals het herstructureren van de organisatie, het veranderen van processen, het aanpassen van de strategie of het ontwikkelen van een nieuwe cultuur.
  • Het is belangrijk om de bovenstroom in samenhang met de onderstroom te bezien. De bovenstroom kan de onderstroom beïnvloeden, maar de onderstroom kan ook de bovenstroom beïnvloeden.

5 krachtige gewoonten om te floreren in je werk

Wat kun je doen om meer uit je werk te halen? Met welk gewoontegedrag draag jij bij aan meer plezier, voldoening en betekenis? Ontdek het hier.

Hoe verbeter ik mijn relaties met anderen?

Beter communiceren en bouwen en investeren in relaties doe je door deze bijzondere manier van reageren. Verplichte kost voor iedere manager en professional!

Psychologische veiligheid en het omgaan met bezwaren

Hoe ga jij om met weerstand en bezwaren in jouw team? En hoe doe je dit terwijl je de psychologische veiligheid in het team stimuleert?

Waarom niemand meer luistert. En wat eraan te doen.

We zijn verleerd om vruchtbaar van visie te verschillen. Want we luisteren niet meer. Gelukkig kan het anders. Ontdek hier hoe.

Hoe kan ik effectiever communiceren?

Ontdek in dit artikel wat communicatie precies is, en hoe jij nog effectiever kunt leren communiceren!

Hoe word ik een betere middenmanager?

Effectiever als middenmanager; altijd tussen twee vuren; een lastige dynamiek. Hoe blijf je wendbaar? 7 dansregels voor midden managers.

Veranderstress, hoe kan ik er beter mee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om hiermee om te gaan, en je niet gek te laten maken. Ontdek het hier.

Hoe voorkom ik competentie ontwaarding?

Onderhoud aan jouw competenties is van het allergrootste belang. Want ze zijn aan slijtage onderhevig. En worden letterlijk minder waard met de tijd.

Hoe kan ik mijn stevigheid vergroten?

Ontdek hoe jij meer impact hebt door je steviger neer te zetten! Ja, ook dit is goed aan te leren. Enkele concrete handvatten!

Win-win-win onderhandelen in participatieprocessen

Complexe vraagstukken kraken door professionals te mobiliseren: je wint er veel mee! En hebt er een uitdaging bij! Hoe blijf je uit de argumentenpolonaize?

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.