Bovenstroom

Wat is de bovenstroom?

De bovenstroom in organisatieverandering verwijst naar de zichtbare, formele aspecten van een organisatie, zoals de structuur, de processen, de strategie en de cultuur. Het betreft de elementen die op een logische en rationele manier kunnen worden beschreven en gemanaged.

Waarom is de bovenstroom belangrijk?

De bovenstroom is belangrijk omdat deze de basis vormt voor de manier waarop een organisatie functioneert. De structuur bepaalt hoe taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld, de processen bepalen hoe werk wordt uitgevoerd, de strategie bepaalt wat de organisatie wil bereiken en de cultuur bepaalt de normen en waarden die in de organisatie heersen.

Hoe werkt de bovenstroom in de praktijk?

In de praktijk wordt de bovenstroom vaak geformaliseerd in een veranderplan. Dit plan beschrijft de gewenste veranderingen in de bovenstroom, en geeft aan hoe deze veranderingen zullen worden gerealiseerd. Het veranderplan is een belangrijk instrument om de bovenstroom te beïnvloeden.

Hoe kun je in organisaties effectief omgaan met de bovenstroom?

Er zijn een aantal factoren die van belang zijn voor het effectief omgaan met de bovenstroom in organisaties:

  • Heldere communicatie: De gewenste veranderingen in de bovenstroom moeten duidelijk en begrijpelijk worden gecommuniceerd aan alle betrokkenen.
  • Participatie: Betrokkenen moeten de kans krijgen om mee te denken over de veranderingen in de bovenstroom.
  • Ondersteuning: Betrokkenen moeten de nodige ondersteuning krijgen om de veranderingen in de bovenstroom te implementeren.

Conclusie

De bovenstroom is een belangrijk aspect van organisatieverandering. Door de bovenstroom effectief te beïnvloeden, kunnen organisaties succesvol veranderingen doorvoeren.

Bronnen

  • Kotter, J.P. (2012). Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business Review Press.
  • Lewin, K. (1951). Field theory in social science: Selected theoretical papers. Harper & Row.
  • Van den Akker, J., Kuiper, W., & Verhart, N. (2004). Handboek organisatieverandering: Theorie en praktijk. Elsevier.

Opmerkingen

  • De bovenstroom wordt ook wel de harde kant van organisatieverandering genoemd, in tegenstelling tot de zachte kant, die de onderstroom wordt genoemd.
  • De bovenstroom kan worden beïnvloed door middel van verschillende interventies, zoals het herstructureren van de organisatie, het veranderen van processen, het aanpassen van de strategie of het ontwikkelen van een nieuwe cultuur.
  • Het is belangrijk om de bovenstroom in samenhang met de onderstroom te bezien. De bovenstroom kan de onderstroom beïnvloeden, maar de onderstroom kan ook de bovenstroom beïnvloeden.

Hoe kan ik vandaag mijn succes vergroten?

Hoe vergroot jij jouw succes? 7 tips om nu direct jouw persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en meer succes te behalen.

Hoe werk je aan succesvolle verandering in teams?

Ontdek dé sleutel voor teamsucces en leren en ontwikkelen in tijden van verandering. En leer wat een team opmerkelijk helpt presteren.

Hoe stel ik doelen die ik kan waarmaken?

Ooit wel eens een doel niet bereikt? Leer deze NLP techniek gebruiken om jouw doelen uit te lijnen: de logische niveau’s van Robert Dilts.

Veranderstress, hoe kan ik er beter mee omgaan?

We worden overladen met verandering. In de wereld, in ons werk. Tips om hiermee om te gaan, en je niet gek te laten maken. Ontdek het hier.

Hoe krijg ik vaker wat ik wil?

Effectief beïnvloeden: om vaker te krijgen wat jij wenst. Leer hier een techniek om te krijgen wat jij wil, waarmee je de ander alleen maar plezier doet.

Onbenut potentieel: stap uit je teambubbel!

Veel teams maken minder waar dan in potentie aanwezig is. Vanuit onze teambubbel zien we niet wat voor de buitenstaander kraakhelder is. Hoe signaleren we onderpresteren?

Leiderschap na de pandemie

Leiderschap is voorgoed veranderd. Werken wordt na Covid niet meer hetzelfde. Welke uitdagingen liggen er voor leiders? Ontdek het hier.

Broncode voor diepgaande verandering

Veranderen in organisaties is lastig. Zeker als je voorbij gaat aan de psychologie van veranderen; aan de onderstroom. Wat is de broncode van verandering?

Psychologische veiligheid en het omgaan met bezwaren

Hoe ga jij om met weerstand en bezwaren in jouw team? En hoe doe je dit terwijl je de psychologische veiligheid in het team stimuleert?

Hoe kan ik mijn stevigheid vergroten?

Ontdek hoe jij meer impact hebt door je steviger neer te zetten! Ja, ook dit is goed aan te leren. Enkele concrete handvatten!

Master your skill.
 Kick ass. 
Repeat.